Stabsleder/ prosjektledere - utbyggingsprosjekter

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsstedet

Prosjektstaben har ansvar for utbygging av vann, avløp, større vegprosjekter, parker, bolig- og næringstomter. Vi har en egen eiendomsavdeling med ansvar for utbyggingsprosjekter innenfor bygg. Det forventes et tett samarbeid i forhold til utvikling av systemer, kompetanse og mulig backupfunksjoner.

Vi har en nylig vedtatt hovedplan for VA som vil kreve et stort trykk på klargjøring og gjennomføring av prosjekter.

Leder av staben har et overordnet ansvar for gjennomføring av store og små utbyggingsprosjekter i tråd med kommunale planer og bestillinger. Prosjektstaben er organisert under Sektor for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift som er en av fire sektorer i kommunen.

Arbeidsoppgaver

Leder av prosjektstab:

 • Har fag-, økonomi- og personalansvar for prosjektledere som inngår i prosjektstaben
 • Har ansvar for at det foreligger prosjektmandater på vegne av oppdragsgiver/eier
 • Har ansvar for at prosjekter gjennomføres på en forsvarlig og effektiv måte (økonomisk ramme, tid, kvalitet) og i tråd med retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter
 • Utnevner prosjektledere og deltar i eventuell styringsgruppe (større prosjekter) på vegne av avdelingen
 • Sørger for at det settes i sammen prosjekt- og arbeidsgrupper som ivaretar samordning og helhet
 • Gjør nødvendige avklaringer i linjen mot oppdragsgiver og/eller eier.

Prosjektledere har ansvar for å:

 • Lede prosjekter i tråd med rammer 
 • Utarbeide konkurransegrunnlag for entreprenører og rådgivere
 • Kontrahering av rådgivere, entreprenører og andre samarbeidspartnere
 • Følge opp innleide prosjektledere
 • Overlevere prosjekter i tråd med økonomi, fremdrift, kvalitetssikring og SHA (sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø)

Kvalifikasjoner

Som stabsleder/prosjektledere ønsker vi deg som har:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning innen bygg og anlegg
 • Erfaring fra prosjektledelse innen bygg og anlegg
 • Økonomikompetanse
 • God kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser og ulike kontrakts- og entrepriseformer

 Har du lang og relevant praksis som prosjektleder innenfor bygg- og anlegg vil du kunne bli vurdert selv om du ikke har tre årig høgskole- eller universitetsutdanning

Som stabsleder ønsker vi at du i tillegg har:

 • Erfaring som leder
 • Har eller forplikter deg til å ta videreutdanning innenfor ledelse

Vi ønsker deg som:

 • Arbeider strukturert og selvstendig og kan vise til god fremdrift/arbeidskapasitet
 • Har gode samarbeidsegenskaper og god helhetsforståelse
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og behersker norsk 

Vi kan tilby

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling
 • Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontaktpersoner

Marit Lium Dahlborg
Mobil: 916 28 255

Hvem er Gjøvik kommune?

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.