Sporplanlegger

Ingeniør/sivilingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å bli en del av et ingeniørfaglig miljø innen planlegging av jernbaneanlegg, stasjoner, kryssingsspor, og hensettingsområder? For å løse dagens og morgendagens transportutfordringer har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Seksjonen Overbygning og geomatikk er en av Bane NORs fagenheter for jernbaneteknikk med spisskompetanse på spor og overbygning. Våre prosjektingeniører deltar i planlegging, prosjektering og kontroll av Bane NORs planprosjekter, og vi jobber med både små og store tverrfaglige prosjekter gjennom å lage effektive og miljøvennlige løsninger for den fremtidige togtrafikken.

Arbeidsoppgaver

 • du har lyst til å jobbe i et spennende og aktivt miljø
 • du liker å lage nye og fremtidige løsninger gjennom planlegging, utredninger, trasevurderinger og funksjonsbeskrivelser
 • jobbe aktivt med BIM og DAK-verktøy som Novapoint og AutoCAD
 • du vil være en kravstiller og godkjenner overfor leveranser fra eksterne rådgivere

Ønskede kvalifikasjoner

 • du har utdanning fra høyskole eller universitet innen fagfelt som samferdsel vei og jernbane.
 • du har fortrinnsvis erfaring med prosjektering, men relevant utdanning innen vei
 • og jernbanefag med prosjekteringsverktøy vil kunne erstatte erfaring.
 • du må ha en god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
 • løsningsorientert og evner å se både detaljer og "det store bildet"
 • positiv innstilling med initiativ og stå-på-vilje
 • selvgående og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • opplæring og utviklingsmulighet
 • Arbeidssted i Oslo eller Trondheim

Kontaktpersoner

Trond Bäckström
Telefonnummer: 916 56 205

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon