Sporingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å bli en del av et teknisk miljø innen jernbanetekniske anlegg med fokus på overbygning?

SeksjonOverbygning har 11 ansatte stasjonert i Narvik, Trondheim og Oslo. Seksjonen erleverandør av jernbaneteknisk kompetanse innen spor og overbygning tilalle enheter i Bane NOR. Vi utøver rådgivning/prosjektering/teknisk bistand innen våre fagområder i småog store tverrfaglige prosjekter, gjennom å lage kostnadseffektive ogmiljøvennlige løsninger for den fremtidige togtrafikken. For å løse dagens og morgendagens tekniske utfordringer har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Stillingenrapporterer til seksjonsleder Overbygning Arne Jostein Eggen. Stillingen er fortrinnsvis plassert i Oslo, men Trondheim kan også være et mulig stasjoneringssted

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering, og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
 • Være fagressurs i prosjekter (detalj- og byggeplan)
 • Gi jernbaneteknisk bistand til baneområder, utbygging og andre enheter i Bane NOR innen faget overbygning
 • Sikre etterlevelse og utvikling av Teknisk regelverk i Bane NOR
 • Yte bistand til dokumentasjon av anleggene iht. interne retningslinjer i Bane NOR
 • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Noe analysearbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master/bachelor/teknisk fagskole innen relevant fagområde. Lang relevant erfaring/fagbrev som Banemontør kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med kjennskap til teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur
 • Fordel med erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver 
 • Fordel med førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk
 • Gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team
 • Evne til å arbeide strukturert, målbevisst og resultatorientert
 • Interesse og forståelse for tekniske/teknologiske muligheter
 • Gode analytiske evner
 • Selvgående og initiativrik

Vi tilbyr

 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personal billett med VYs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Kontaktpersoner

Arne Jostein Eggen
Telefonnummer: 91672915

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger