Spordrift søker KL-montør

Spordrift AS er Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig og samfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folk og gods kan komme trygt frem. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker vi fagarbeider innen energi/høyspenning som vil være med å bidra til vår suksess. Er du den vi ser etter?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som energimontør/KL montør vil du arbeide med drift og vedlikehold av kontaktledningsanlegget (KL) på jernbanen. Anlegget består av matstasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektisk kraft til togene. Arbeidsoppgavene innebærer også arbeid i høyden; du reiser master og strekker ledninger. Høres dette ut som noe for deg?

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Beredskap og feilretting
 • forebyggende vedlikehold 
 • Fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • Noe reisevirksomhet må påregnes 
 • Turnus med beredskap og nattarbeid må påregnes 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør/KL-montør
 • Godkjent som leder for elsikkerhet (LFS) eller er motivert til å ta kurs for å bli godkjent
 • Godkjent som fører av arbeidsmaskin eller ønsker å ta denne utdannelsen
 • Godkjent Hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller vil ta kurs for å få denne godkjenningen
 • Må generelt være villig til ta tilleggsutdanning
 • Tilfredsstillende norskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.  

Personlige egenskaper

 • Du har god sikkerhet og risikoforståelse
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Forståelse for tverrfaglighet
 • Evne til å tenke enhetlig
 • Opptatt avog interessert i faglig oppdatering
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Odd Olav Berg Kristiansen
Driftsleder
E-postadresse: krisod@banenor.no
Telefonnummer: 95 14 04 52

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger