Spordrift søker etter Signalmontør

Spordrift AS er Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig og samfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folk og gods kan komme trygt frem.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker vi etter en signalmontør som vil være med å bidra til vår suksess. Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Nå søker vi etter signalmontør i Kongsvinger. Er du den vi ser etter?

Arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg
 • Signalanleggene omfatter stasjoner, strekninger og planoverganger
 • Utarbeide dokumentasjon i henhold til utførte arbeider
 • Bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene
 • Stillingen inngår i Spordrift sin beredskapsordning
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper
 • Turnusarbeid må påregnes, og noe reisevirksomhet kan forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør
 • Motivert for kompetasehevende tiltak som kurs og sertifiseringer
 • God risikoforståelse og kjennskap til HMS
 • God kjennskap til bruk av IKT som verktøy
 • Førerkort for bil klasse B
 • Ønskelig at du er godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV)
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.  

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Motiveres av å oppnå resultater sammen med teamet
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Odd Olav Berg Kristiansen
Driftsleder
E-postadresse: krisod@banenor.no
Telefonnummer: 95 14 04 52

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger