Spordrift søker Anleggsleder Elkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Spordrift AS er et nyopprettet selskap skilt ut fra Bane NOR SF og Norges største leverandør av drift,vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i heleJernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig ogsamfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folkog gods kan komme trygt frem.

Nå søker vi etter anleggsleder med stasjoneringssted Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av produksjon og personal
 • Bidra i planlegging og styring av ressurser og materiell
 • Pådriver for gjennomføring i henhold til kvalitetskrav, fremdrift og økonomi
 • Ansvar for rett dokumentasjon av utført arbeid
 • Forebygge og ivareta HMS-krav
 • Oppfølging av kompetanse
 • Fremme samarbeid på tvers av fag og geografi
 • Rapporterer til Driftsleder                

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen KL eller teknisk utdanning (ingeniør, teknisk fagskole el.)
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • God risikoforståelse og kjennskap til HMS
 • Erfaring med arbeidsledelse og prosjektgjennomføring
 • Forretnings- og økonomiforståelse
 • God kjennskap til bruk av IKT som verktøy
 • Førerkort klasse B
 • Fordel med utdanning som Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Motiveres av å oppnå resultater
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

André Grøtli
Driftsleder Lillestrøm, Eidsvoll
E-postadresse: groand@banenor.no
Telefonnummer: 48869513

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger