Spor- og togframføringskoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.

I 2019 er forventet produksjon ca 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca.35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca.30 medarbeidere.

Vi søker nå etter en erfaren spor- og togframføringskoordinator til vår avdeling i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp Infrastrukturprosjekter sine innmeldinger til ruteplanprosessen
 • Planlegge totalbrudd før gjennomføring
 • Innhente dokumentasjon i henhold til nasjonale krav og styringssystemets krav, og verifisere at disse er gyldige
 • Gi aksept til prosjektene om at prosjektet har nødvendig dokumentasjon og kan bruke skinnegående kjøretøy i henhold til innsendt dokumentasjon
 • Kontrollere at mottatt dokumentasjon er gyldig og gjelder for maskiner og mannskaper som er på anlegget
 • Bistå prosjektene med planlegging av arbeid med skinnegående kjøretøy og personell som betjener disse
 • Fortløpende kontroll av at gjeldende regler for kjøring av rullende materiell blir overholdt i alle prosjekter
 • Delta på møter hvor sportilgang for skinnegående kjøretøy og sportilgang generelt er et tema (prosjektmøter, prosjekteringsmøter, oppstartsmøter, byggemøter mm)
 • Være prosjektenes kontaktledd mot sportilgangskoordinator i andre enheter i Bane NOR
 • Registrere uønskede hendelser i Synergi for sitt fagområde

Andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområde kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det kreves kompetanse innen trafikkavvikling på Bane NOR sitt nett.
 • God kompetanse om lover og forskrifter som regulerer rullende materiell og personell som betjener dette.
 • God kompetanse på planlegging av arbeider i og nær spor samt kjøring av arbeidsmaskiner.
 • God kunnskap om jernbane og hvordan jernbanetekniske anlegg fungerer sammen
 • Kjennskap til Bane NOR sitt styringssystem og enheter vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å sette deg inn i store mengder informasjon raskt, og du kommuniserer godt med menneskene rundt deg. Du kan formidle informasjon på en klar og tydelig måte.
 • Prosjektene består av mange ulike faggrupper og det er nødvendig at du har gode samarbeidsevner. Samtidig må du ta selvstendig ansvar for ditt fagområde og din del av arbeidet i mange ulike prosjekter samtidig.
 • Du er initiativrik og opptatt av å løse utfordringer.
 • Du er nøyaktig og kvalitetsbevisst

Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Cato Westli
Telefonnummer: 916 50 374
Sigbjørn Korsgård
Telefonnummer: 971 14 951

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon