Spesialrådgiver for ledelse av store anskaffelser og styring av strategiske leverandører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sykehuspartner, med sine over 1600 ansatte, leverer tjenester til Helseforetakene i Helse Sør-Øst og er en av Nordens største IKT-bedrifter. Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende utfordringer de kommende årene, som blant annet bygging av nye moderne sykehus og innføring av helt ny teknologi som understøtter helsepersonellets arbeidshverdag til det beste for regionens pasienter. Les mer om Sykehuspartner på www.sykehuspartner.no.

Vi ønsker nå å styrke oss i arbeidet med å få god verdi ut av våre samarbeid med partnere og leverandører og søker derfor en person med interesse for, og erfaring med, leverandørstyring og/eller kontraktshåndtering – helst innenfor IKT-området.  Rollen inngår i et høykompetent team og har er en viktig rolle i å levere på visjonen «mer og bedre helsetjenester for pengene».

Vi søker en erfaren medarbeider for ledelse av store anskaffelser og styring av strategiske leverandører.

Stillingen inngår i avdeling Leverandørhåndtering.

Stillingens ansvar og oppgaver er:

Styre og følge opp definerte strategiske leverandører. Herunder:

 • Ha løpende oversikt over, og følge opp, kommersielle og kontraktsmessige forhold med leverandører
 • Sørge for god kommunikasjon med leverandører sammen med avtaleeiere i Sykehuspartner
 • Gi innspill og anbefalinger til aktiviteter for videreutvikling av leverandørforholdet

Stillingen vil også innebære bidrag i anskaffelsesprosesser. Herunder:

 • Koordinere arbeidet mot brukermiljøer for å sikre at anskaffelsen ivaretar deres behov på en god måte
 • Utvikle kommersielle modeller, og tilhørende kommersielle krav, i avtaler. Dette gjøres som regel i samarbeid med Sykehusinnkjøp
 • Rapportere og gi anbefalinger til beslutningstakerne.

Arbeidet vil kreve stor grad av samhandling på tvers av organisasjonen i Helse Sør-Øst og Sykehuspartner, gode samarbeidsevner er derfor en fordel 

Vi søker en medarbeider med disse kvalifikasjonene:

 • Teknisk eller økonomisk utdannelse fra høyskole eller universitet
 • Erfaring med leverandørdialog og kommersielle diskusjoner med leverandører
 • Resultatorientert og med kommersiell teft
 • Initiativrik, evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Team-orientert, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engels
 • Det er også en fordel om du har erfaring med IKT anskaffelser - gjerne innen det offentlige 

Du må trives i en variabel arbeidshverdag med utfordringer og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med store muligheter for å påvirke utvikling av fagområdet
 • Høykompetente medarbeidere og dynamisk ledelse
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Kontaktpersoner

Anders Hæreid
Avdelingsleder

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner - en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.