Spesialist operativ IKT-sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det norske kraftsystemet forberedes nå på å håndtere mer sol, vind og klimavennlige løsninger for forbrukere. Resultatet er tettere samhandling i Norge, Norden og med resten av Europa, og behov for mer avanserte styringssystemer. Dette skjer samtidig med økt digitalisering i kraftsystemet generelt og at det digitale trusselbildet er i konstant endring. Derfor styrker vi nå vårt Security Operations Centre (SOC).

Statnett SOC skal detektere og håndtere sikkerhetshendelser, samt ha ansvaret for Statnetts digitale trusseletterretning gjennom egen innsamling og i samarbeid med partnere.

Vi er i ferd med å bygge opp en betydelig intern kapasitet til å håndtere sikkerhetshendelser for både administrative IT nettverk og produksjonssystemene (ICS/SCADA).

Vi er nå på jakt etter to personer til Incident Handler/Threat Analyst. Dette er en unik mulighet for å være med på å forme fremtidens SOC, og du vil få anledning til å jobbe med kritisk infrastruktur med nasjonal betydning. Du vil også få stor påvirkningskraft på egen hverdag, på valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder.

Som Security Incident Handler/Threat Analyst vil du bli ansvarlig for håndtering av sikkerhetshendelser og varsler, innsamling av trusselinformasjon og IOC'er. Du vil også delta i threat hunting og videreutvikling av SOC.  Deltakelse i vaktordning må påregnes.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle løsningene og rutinene til Statnett SOC. Dette vil være en stor del av stillingen i den første perioden.
 • Hendelseshåndtering
 • Videreutvikle deteksjonsmekanismer
 • Håndtere varsler fra systemer for sikkerhetsovervåkning
 • Håndtere varsler og IOC'er fra samarbeidspartnere og andre kilder
 • Threat hunting
 • Enkel forensics analyse på Windows- og Linux- systemer samt nettverk
 • Bistå i sikkerhetsvurderinger
 • Deltagelse i vaktordninger kan påberegnes på sikt

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Du har evnen til å sette deg inn i informasjon om aktuelle trussel aktører, angrepsteknikker, og prosedyrer.
 • Du har god erfaring med håndtering av IKT sikkerhetshendelser/sikkerhetsovervåkning.
 • Du har erfaring med innsamling og håndtering av IOC'er og analyse basert på disse.
 • Du har teknisk ekspertise og erfaring med forskjellige IKT sikkerhetsløsninger og teknologier.
 • Det er et fortrinn om du har relevante sertifiseringer innen IKT-sikkerhet.
 • Det er en fordel med erfaring/kompetanse innen forensics.

Personlige egenskaper

 • Vi tilbyr en stilling med stor påvirkningskraft
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi tilbyr konkurranse dyktige betingelser
 • Vi tilbyr bedriftshelsetjenester, bedriftsbarnehage og bedriftsidrettslag
 • Vi tilbyr utlån av flere bedriftshytter til de ansatte
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere.
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Høres dette interessant ut? 

 • Da hører vi gjerne fra deg. Spørsmål rettes til en av vår rekrutteringsrådgiver i Glasspaper People, Alexander Dybdahl på tlf: 988 19 876 eller e-post: alexander.dybdahl@glasspaper.no
 • Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende samtale. Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.
 • Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser, og du må derfor kunne sikkerhetsklareres på nivå «hemmelig». Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.
 • For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Så raskt som mulig, søknader behandles fortløpende

Kontaktpersoner

Alexander Dybdahl
Telefonnummer: +47 988 19 876

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger