Spesialist kybernetikk/elektronikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR ved Smart vedlikehold er i ferd med å gjøre om essensielle deler av vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen ved å bruke sensorer, overvåking av sporveksler, kunstig intelligens og maskinlæring. På den måten predikterer vi når feil vil komme til å oppstå før de stopper toget. Dette er et viktig bidrag for å levere punktlig transport til reisende og togselskapene.

Arbeidet med fremtidens vedlikehold skal eskalere og vi utvider innovasjonstakten på flere fagområder og med mer innsikt gjennom gode algoritmer. Vi skal robotisere, finne nye målemetodikker, utnytte mulighetene som finnes i droneteknologi, sette måleutstyr på passasjertog og se på datadeling mellom aktører.  Vi skal anskaffe hyllevaresystemer og integrere disse for analyser i vår moderne Azure-skyplattform.  Vi utvikler selv egne applikasjoner i Azure hvor vi predikterer hendelser.

Til dette arbeidet søker vi flere dyktige og engasjerte kollegaer som vil være med å dykke ned i mulighetene, lage algoritmer, automatisere, måle, drive DevOps og finne smarte løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • være produkteiere i et utviklingsteam – back end/front end/UX/datascientist
 • finne relevant målemetodikk for nye innsiktsbehov, evt. utvikle selv
 • anskaffe og kjøre piloter med nye sensorsystemer
 • lage algoritmer for innsikt fra tilgjengelige data
 • automatisere overvåkingssystemer
 • samarbeide med brukere
 • opplæring av brukere/superbrukere
 • bistå med skalering og industrialisering av løsninger
 • kjenne og gi innspill til endringer rundt eksisterende tekniske regelverk og vedlikeholdsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/master eller tilsvarende innenfor kybernetikk, reguleringsteknikk, automasjon eller elektronikk
 • generelt god IT-kompetanse

Det er en fordel med kompetanse innenfor: 

 • elektronikkutvikling og prototypearbeid
 • bildebehandling
 • data engineering
 • Python
 • C#
 • Azure skyplattformsverktøy
 • relevant dokumentert arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • du må raskt kunne sette deg inn i nye fagområder, alt fra lavspennings-, signal- og kontaktledningsanlegg til geometriske målinger
 • du tar initiativ, er nysgjerrig, ser muligheter og tenker nytt
 • du ser at vi jobber best sammen i team og liker å dele kunnskap og læring
 • du må like at prøving og feiling er en del av veien til løsningen

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor modernisering og videreutvikling av teknologiområder som er i rask utvikling
 • et meget godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og engasjerte fagmiljøer
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • mulighet til å påvirke et ansvarsområde under oppbygging
 • konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til gode forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • årsbillett på Vys tog

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger