Spesialingeniør/Avdelingsingeniør - Mobiltetsdivisjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bymiljøetaten forvalter og utvikler et komplekst og sammensatt transportsystem. En effektiv infrastruktur er et viktig premiss for en velfungerende by. Vi har forvaltningsansvaret for kommunens elektrotekniske anlegg langs vei samt all teknisk infrastruktur under bakken, og i tilknytning til dette all saksbehandling ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei. Arbeidsmiljøet er preget av høy kompetanse, stor faglig bredde og høy trivsel.

Vi har 1 ledig stilling som saksbehandler på teknisk infrastruktur og løyve i Mobiltetsdivisjonen. Bymiljøetatens myndighetsutøvelse  er lagt til Mobilitetsdivisjonen, seksjon for skiltmyndighet - og løyve. Hovedarbeidsområdet  vil være å gi  tillatelse etter vegloven §32 ( ledningsforskriften).

Arbeidsoppgaver

 • Godkjenne søknader, og gi tillatelse etter vegloven §32
 • Representere vei-eier i både interne og eksterne møter innen fagfeltet
 • Saksbehandling innenfor seksjonens fagansvar
 • Generell saksbehandling 

Kvalifikasjoner

 • 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen fagene elektro, eller bygg- og anlegg
 • Krav til utdanning kan fravikes ved kombinasjon av fagbrev og minimum 5 års allsidig/relevant arbeidserfaring 
 • God kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning, veglov og forskrifter innen fagfeltet er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk kreves.  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å samarbeide med andre
 • Effektiv, selvstendig og strukturert
 • Er engasjert i fagmiljø og tar ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Opptatt av detaljer, kvalitet og er proaktiv

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og fagsterkt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Nye, moderne og miljøvennlige kontorlokaler
 • Fleksibel arbeidstid 37,5 timer pr uke inkl. lunsj 
 • Stillingen lønnes fra ltr. 37-45 som for tiden utgjør kr 518 700 -kr  597 400 . Avlønning etter kompetanse og erfaring.
 • Gode låne, forsikrings - og pensjonsordninger gjennom Oslo Pensjonsforsikring

Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd. 

Kontaktpersoner

Bente Flesvig
Seksjonssjef
Mobil: 951 81 090
Kaisa Froyn
Avdelingsdirektør
Mobil: 900 75 052

Hvem er Oslo Kommune, Bymiljøetaten?

Bymiljøetaten er en etat med cirka 750 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.