Spesialbioingeniør/Bioingeniør/ Overingeniør/Ingeniør med automasjonskompetanse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi lyser ut etter en 100 % fast stilling som spesialbioingeniør/bioingeniør/overingeniør/ingeniør med god kompetanse på automasjon og god forståelse for IKT.

Avdelingen etablerte en ny automasjonsløsning våren 2021, og vi søker nå etter en engasjert ansatt som skal jobbe med automasjonen. Stillingen er tillagt seksjonen Medisinsk fag, forskning og utvikling.

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB, består av syv seksjoner: Medisinsk fag, forskning og utvikling, Prøvetaking, Prøvemottak, og hematologi, Medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi, Immunologi og spesialanalyser, Molekylærgenetisk diagnostikk og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank. Avdelingen har ca. 200 ansatte, utfører 9,9 millioner analyser i året og er akkreditert etter ISO/EN 15189.

TLMB er en av landets største avdelinger for medisinsk biokjemi. I tillegg til analyser innen medisinsk biokjemi utføres analyser som tradisjonelt hører inn under medisinsk mikrobiologi, medisinsk immunologi og patologi (gentester), organisert i felles metodeplattformer. Det medisinskfaglige ansvaret er organisert i en matrisestruktur, der spesialister innen de respektive medisinske spesialiteter har ansvar for relevante analyser.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, feilsøking og problemløsning av automasjonsløsningen
 • Utføre endringer, oppgraderinger og konfigurering innen automasjonsløsningen
 • Lage statistikkrapporter
 • Prosedyreskriving og prosedyrerevidering
 • Opplæring av kollegaer, nyansatte og studenter
 • Tett samarbeid med avdelingsleder og seksjonsledere ved alle seksjonene i avdelingen, og med avdeling for Medisinsk teknologi og e-helse.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen IKT er ønskelig
 • Gode kunnskaper innen generell IKT, statistikk og bruk av statistikkverktøy
 • Det er ønskelig med erfaring fra drift av automasjonsløsning
 • Bioingeniør/spesialbioingeniør må ha norsk autorisasjon
 • For spesialbioingeniør kreves relevant videreutdanning med 60 studiepoeng
 • Svært gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy grad av endringsvilje
 • Kunne organisere egen arbeidsdag målrettet og effektivt
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Tåle hektiske arbeidsdager og ha en positiv innstilling
 • Serviceinnstilt og behjelpelig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Variert og utfordrende arbeid med mulighet for faglig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø og kollegaer med mye kompetanse
 • Gode velferdstilbud for ansatte som f.eks hytteutleie, kultur- og fritidstilbud og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for personalbolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Trude Haga Flatås
Ass. avdelingssjef
Telefonnummer: +47 932 23 141

Hvem er Akershus universitetssykehus (Ahus)?

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.