Spennende testlederstilling UDI

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være en sentral ressurs i utvikling og forvaltning av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktig at statenleverer brukervennlige og effektive tjenester? Ønsker du å bidra til at brukeremøter en enhetlig offentlig forvaltning og kunne tenke deg å være en del av etarbeidsmiljø som har som mål å levere resultater sammen, så les videre! Vi harkommet godt i gang, men er ikke i mål, og søker derfor etter engasjertemedarbeidere som ønsker å være med på denne reisen. 

UDIs IT-avdeling: 

Du vil bli del av en avdeling med i underkant av 70 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenestersom håndterer søknader om asyl, visum og opphold. UDI behandler over 400.000søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer.  Gjennom UDI sitt moderniseringsprogram er vi på vei til å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der målet er å automatisereen større grad av oppgavene ved hjelp av prosessmotor, regelmotor ogmaskinlæring. 

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skalvære i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige.  Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres av avdelingensmedarbeidere.   

Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet.    

Stillingen som Testleder

Vi søker nå etter en dyktig testleder som brenner for faget sitt og er opptatt av å levere løsninger med god kvalitet til sluttbrukere. En person somhar lang erfaring med ulike testmetodikker og liker å dele disse erfaringene,samt hjelpe UDI til å bli en enda mereprofesjonell innenfor testfaget.  Vi hari år startet et arbeide med automatisering av tester for deler av vårsystemportefølje og det er ønskelig at den som søker er nysgjerrig på og harInteresse for testautomatisering. Du vil få jobbe med andre dyktige testlederesom sammen med deg skaper et godt faglig miljø.

 Arbeidsoppgaver

 • Detagelse i utviklingsprosjekter sammen med eksterne leverandører i form av sprinttesting og systemtesting
 • Ansvarligfor planlegging og gjennomføring av akseptansetester iht vår metodikk ogteststrategi.
 • Være pådriver i testgjennomføringen.
 • Utarbeide testrapporter
 • Bidrai prosessen med automatisering av regresjonstester
 • Delta i avdelingens forbedringsarbeid og jevnlig oppdatering av dokumentasjon som er viktig for vår teststrategi.
 • Samarbeide med testledere hos leverandører og eksterne samarbeidsparter

Kvalifikasjoner

 • Minimum3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • God generell IT forståelse
 • God kjennskap til test og testmetodikk. ISTQB sertifisering er en fordel
 • Lang  arbeidserfaring innenfor systemutvikling og testing
 • Kjennskap til scrum, DevOPS, agil utvikling, og kontinuerlige leveranser
 • Erfaring med bruk av ulike testverktøy
 • Kjennskap til og interesse for testautomatisering 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Vi er avhengig av god samhandling og søker en person som trives å jobbe tett med andre og er flink til å motivere: 

 • Gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Like å drive prosesser og oppnå resultater 
 • Gode analytisk evner 
 • Være løsningsorientert og selvdreven 
 • Liker å dele tanker og ideer, og samarbeide med andre aktører for å finne de besteløsningene 
 • Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag  
 • Nysgjerrig på nye trender  

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon som er inne i en krevendeutvikling på IT-området 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 650 000 - 830?000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse 
 • 1 time trening i arbeidstiden i uka
 • Overtidsbetalt  
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning  
 • UDI er en IA-virksomhet 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder,kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasserarbeidsplassen om du har behov for det. 

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssakdersom de blir innkalt til intervju. 

UDI skal etter planen flytte til flotte, nye lokaler ved Valle (https://valleforalle.no/valleview/)  våren 2021.  

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.  

 

Kontaktpersoner

Morten Møllersen
seksjonssjef
Telefonnummer: 918 95 718
Robert Rødsten
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 951 96 069

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no