Spennende teknologistilling i maritim industri.

Skipsingeniør / fartøyutvikler / fartøykontrollør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en ingeniør som skal arbeide med marine konstruksjoner, stabilitet og styrkeberegninger samt produktutvikling. Du vil jobbe tett sammen med nybyggavdelingen for å utvikle produktene og som en del av produksjonen med teknisk dokumentasjon og godkjenning. Mot eksterne kunder vil stabilitetsberegninger, oppmåling og godkjenningsarbeid være en del av hverdagen. Det stilles høye krav til nøyaktighet og gjennomføringsevne. 

Stillingen passer deg som ønsker å kombinere tekniske fag med produksjon og produktutvikling. Du får mulighet til å bli en del av et utviklingsorientert team og jobbe med en kjent merkevare. 

Faglige kvalifikasjoner: Ingeniørutdannelse med minimium gjennomført bachelorstudie. Erfaring er en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert. 

Arbeidssted Rødskjær. Kontorlokalene er nyoppussede. Noe reisevirksomhet i forbindelse med fartøygodkjenning må påregnes. 

Kontakt daglig leder Erik Ianssen på 90922915, eller teknisk sjef Ivar Jakobsen på 45955844 for nærmere opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Selfa Arctic er en båtprodusent og teknologileverandør med fokus på null- og lavutslippsteknologi. Selskapet leverte i 2015 verdens første fiskebåt med med mulighet til å gjennomføre en null-utslipp fiskeoperasjon på batteri. Selskapet har en løpende nybyggproduksjon av kystfiskefartøy under 15 meter i glassfiberkompositt, og driver reparasjon og vedlikehold av alle typer fartøy med hovedvekt på mekanisk- og glassfiberarbeid. Høsten 2018 lanserer vi "Selfa Hybrid" med en innfasing av null-og lavutslippsløsninger på alle våre nybygg som vil kreve mye utviklingsarbeid. I tillegg gjør selskapet godkjenningsarbeid på yrkesfartøy. Vi har har virksomhet på Rødskjær sør for Harstad og i Trondheim med totalt 40 ansatte. Selskapet opplever økt etterspørsel for sine produkter og virksomhetsområder og har derfor behov for å styrke den tekniske staben.

Kontaktpersoner

Erik Ianssen
Daglig leder
Telefonnummer: +47 909 22 915
Ivar Jakobsen
Teknisk sjef
Telefonnummer: +47 459 44 844

Hvem er Selfa Artic AS?

Selfa Arctic AS har virksomhet i Trondheim og Harstad med cirka 40 ansatte. Vi har flg avdelinger: Reparasjon, Nybygg fiskefartøy, Godkjent Foretak og Nullutslipp.

Selskapet leverte i 2015 verdens første elektriske fiskebåt. Nå starter vi produksjon av elektriske fiskefartøy.

Vi får også godkjenningsoppdrag av slike installasjoner.