Spennende stillinger innen innovasjon og utvikling

Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Space Norway eier den optiske fiberkabelen mellom Svalbard og fastlandet, 50 % av Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) og 100% i Statsat AS. Space Norway har også opprettet et 100% eiet datterselskap – Space Norway HEOSAT AS (HEOSAT) - som har som formål å etablere bredbånd i nordområdene. HEOSAT har under bygging to HEO-satellitter med tilhørende bakkesegment, planlagt ferdigstilt og operativt fra 2023.   

Space Norway har en innovasjonsavdeling som spesielt arbeider med å utvikle test- og demonstrasjonsprosjekt for den europeiske romorganisasjonen (ESA) og andre utviklingsprosjekter for norske brukere. 

Vi søker etter to erfarne ingeniører med komplementær kompetanse som kan bidra til å styrke våre innovasjons- og utviklingsaktiviteter ytterligere i årene som kommer. Space Norway har flere romrelaterte prosjekter, der noen er i realiseringsfasen mens andre fortsatt er under utvikling.

Vi utvikler romrelaterte konsepter, samarbeider tett med innovative miljøer i Norge, deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid og gjør tekniske studier for ESA. Vi ser på nye småsatellittkonsepter basert på «new space» som kan gjøre samfunnsviktige oppgaver på en kostnadseffektiv måte.  Når konseptene er interessante for brukerne, verifiserer vi ytelse, lager spesifikasjoner og får utviklet hardware og software av tredjeparter. Dette følges av verifikasjon i felt og verifikasjon av forventet ytelse.

For et typisk småsatellittsystem brukes følgende kompetanser: 

 • Elektronikk
 • Modulasjon og koding
 • RF
 • Linkbudsjetter
 • Interferens beregning
 • Bølgeforplantning
 • Antenner
 • Baneberegninger
 • Statistikk
 • Programmering

Romsenterets NorSat-2 har en avansert nyttelast utviklet i Norge basert på våre krav. Vi har som først i verden brukt denne til å demonstrere, bl.a. på Nordpolen, et smalbånds meldingskommunikasjonssystem for maritimt bruk. Space Norway tok en ledende rolle i å sikre en frekvens-tildeling på WRC-19 for dette systemet, VDE-SAT. Vi arbeider nå med å få nødvendig infrastruktur for operativ bruk på plass. Romsenterets NorSat-TD som skal opp høsten 2022, har også en VDE-SAT nyttelast fra Space Norway.

I tillegg har Space Norway under utvikling en avansert test- og demonstrasjonssatellitt for havovervåkning med Syntetisk Aperture Radar. Målet her er etter hvert å få på plass en konstellasjon av satellitter.

Arbeidsoppgaver:

 • Skape innovative løsninger og være oppdatert på relevante teknologier 
 • Bidra i team som omformer brukerbehov til tekniske løsninger
 • Definere og spesifisere satellitt systemelementer 
 • Analysere aktuelle plattformer og nyttelaster 
 • Simulere og analysere applikasjoner, bakkestasjoner, bruker utstyr og romsegment 
 • Bidra i frekvensarbeid
 • Bidra i tekniske studier for ESA og andre
 • Bidra og delta i internasjonale møter 
 • Løse praktiske problemer ifm. testing og demonstrasjoner

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Universitets utdanning på master/Phd.-nivå innen elektronikk, software, signal behandling og radiosystemer
 • Erfaring fra systemdesign og prosjektarbeid/prosjektledelse av satellittbaserte systemer og brukerløsninger 
 • Evne til å kommunisere flytende muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 
 • Erfaring med å bruke og utvikle software  
 • Innsikt i frekvensarbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner og nysgjerrig på å lære nye ting 
 • God arbeidskapasitet, arbeider systematisk og selvstendig
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit

Vi kan tilby:    

 • Spennende arbeid på avansert nivå 
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Nært samarbeid med andre faggrupper 
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen, med god offentlig kommunikasjon
 • Fast ansettelse etter prøvetid 
 • Ansvarlig arbeidsgiver
 • Lønn etter kvalifikasjoner

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Søkerne må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet utenlands.

Spørsmål kan rettes til Hans Christian Haugli på tel. +47 225 10 022 eller +47 993 50 010 

Søknader med CV, kopi av vitnemål og referanser sendes til: post@spacenorway.no

Frist: 3. januar 2022. 

Kontaktpersoner

Hans Christian Haugli
Leder Innovasjon og Utvikling
E-postadresse: post@spacenorway.no
Telefonnummer: +47 225 10 022

Hvem er Space Norway AS?

Space Norway AS er et sektorpolitisk konsern, som skal bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Konsernet utvikler, fremskaffer og drifter romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir, til å utvikle relevant rominfrastruktur for samfunnet.

Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag og samarbeider med andre nasjonale kommunikasjons- og romaktører. Ved utgangen av 2021 hadde selskapet med heleide datterselskap 42 ansatte, hvorav 6 har arbeidssted Tromsø.