Spennende stilling som utvikler i Politiets IKT-tjenester

Utvikler Grensekontroll

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for tjenesteforvaltning har ansvaret for å forvalte og videreutvikle en rekke tjenester i politiets IT-systemer. Seksjon for ID-utstedelse og kontroll har ansvaret for løsninger som underbygger samfunnsmål knyttet til økt beredskap og redusert sårbarhet. Bekjempelse av ulovlig opphold og terror, avdekking av falske og doble identiteter, avdekking av og støtte til ofre for menneskehandel er sentrale samfunnsgevinster av arbeidet. Vår oppgave er å sikre gode løsninger for sikker kontroll og utstedelse av ID-dokumenter. For å oppnå dette stilles det høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i våre løsninger.

Politiets IKT-tjenester har behov for å styrke teamet for grensekontroll med en dyktig og erfaren utvikler.

Politiets IKT-tjenester har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. Siden vi er en organisasjon i endring vil stillingen være under utvikling, og det må påregnes endringer over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utvikling, test, verifisering og "code review" i et DevOps-team.
 • Utarbeide system- og installasjonsdokumentasjon.
 • Bidra til feilretting i forbindelse med hendelser knyttet til tjenestene.
 • Bidra i livssyklusplanlegging, herunder design og arkitektur, for relevante applikasjoner.
 • Bistå ved samling av brukerkrav og kravspesifikasjoner.
 • Utarbeide estimater for utviklingsoppgaver.
 • Bidra i utvikling av fagmiljøet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (bachelor/master). Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum tre års erfaring med utvikling i .Net C#.
 • Erfaring med Windows Forms og JSON.
 • Erfaring med kommunikasjonsprotokoller og sesjonshåndtering som f.eks Websockets.
 • Fordel med erfaring med integrasjoner med periferiutstyr gjennom USB grensesnitt.
 • Fordel med erfaring med DevOps.
 • Fordel med erfaring med bruk av .Net remoting., C/C++, Win32 api, Video streaming og Codec.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum HEMMELIG.

Egenskaper

 • Selvstendig og kvalitetsbevisst.
 • Strukturert, ryddig og systematisk.
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne.
 • Endringsorientert og endringsvillig.
 • Handlings- og beslutningsorientert.
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk.
 • Service- og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver basert på ulik teknologi.
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter.
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden).
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i nye moderne lokaler.
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr 517 000 - 722 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Nina Bergum
Teamleder Grensekontroll
Ragnhild Sandberg
Seksjonssjef ID-utstedelse og kontroll

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi. Vi er totalleverandør av IKT til politiet, og det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi er nærmere 500 medarbeidere som utvikler, forvalter, drifter og gir brukerstøtte til samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua i Oslo og distriktskontorer i hele landet.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger