Spennende stilling som utvikler i Politiets IKT-tjenester

Utvikler / integrasjonsutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for tjenesteforvaltning har ansvaret for å forvalte og videreutvikle en rekke tjenester i politiets IT-systemer. Seksjonene i avdelingen håndterer tjenesteporteføljer med høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet. Disse består av både nye og eldre systemer, som integreres inn i moderne teknologi. Politiet er inne i en spennende fase med omstilling og fornying som du vil bli en del av.

Seksjon for felleskomponenter har ansvar for gjenbrukbare, åpne og standardiserte IT-løsninger, og tilgjengeligjøring av eksterne tjenester. Vi søker nå etter utviklere med erfaring fra integrasjonsarbeid, to faste stillinger. Du vil inngå i et team med utviklere, teknisk og funksjonelt ansvarlige, teamleder og testere. Fordelingen mellom arbeid med utvikling og integrasjonsarbeid vil variere over tid, i 2018 vil hovedtyngden være arbeid med integrasjon for begge stillinger.

Politiets IKT-tjenester har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. Siden vi er en organisasjon i endring vil stillingen være under utvikling, og det må påregnes endringer over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og vedlikeholde tjenester basert på Politiets Datapower- og Javaplattformer.
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og dokumentasjon.
 • Utarbeide estimater for utviklingsoppgaver.
 • Bidra i utvikling av fagmiljøet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet på bachelor-/masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med Javautvikling og integrasjonsarbeid.
 • Erfaring fra bruk av integrasjonsverktøy, fortrinnsvis IBM Datapower.
 • Fordel med erfaring fra bruk av WSDL, XML, XSLT, SOAP, REST, HTTP/HTTPS, TLS, PKI og sertifikathåndtering, samt bruk av AD, DNS, TCP/IP (Nat, routing og cidr) i integrasjonssammenheng.
 • Erfaring fra bruk av Java mellomvare, fortrinnsvis IBM Liberty Profile.
 • Fordel med kompetanse på byggesystemer og rammeverk som f.eks Jenkins og Maven.
 • Fordel med erfaring med smidig utviklingsmetodikk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Egenskaper

 • Selvstendig og kvalitetsbevisst.
 • Strukturert, ryddig og systematisk.
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne.
 • Endringsorientert og endringsvillig.
 • Handlings- og beslutningsorientert.
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk.
 • Service- og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter.
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet sommertid, fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden).
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i nye moderne lokaler.

Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet 569 000 - 792 000, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Bente Haugen
Seksjonssjef
Michael Sundt
Teamleder

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger