Spennende stilling som systemarkitekt

Systemarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og designe morgendagens løsninger for politiet?

Politiet er avhengig av IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet. Det betyr at vi er med hver gang en patrulje er på oppdrag. Vi er også med når politiet kontrollerer et pass eller utsteder en vandelsattest. IKT-verktøyene og -tjenestene må utvikles kontinuerlig. For å lykkes med dette, er vi avhengige av medarbeidere med rett kompetanse. 

Politiet er inne i en stor omstilling og skal jobbe mer enhetlig - som ett politi. Effektiv bruk av IKT er en kritisk suksessfaktor, og i dette arbeidet er Politiets IKT-tjenester en sentral aktør. Det pågår et langsiktig utviklingsarbeid, og stadig nye verktøy blir tatt i bruk slik at mer politiarbeid kan utføres på stedet. Det betyr utfordringer og spennende arbeidsoppgaver for medarbeiderne i Politiets IKT-tjenester. 

Nå søker vi etter flere nye medarbeidere - både med høy faglig kompetanse og med ny og oppdatert kompetanse.

Politiet beveger seg i retning av DevSecOps som metode for kontinuerlig leveranse. Vi trenger derfor en systemarkitekt som bidrar aktivt i denne endringen, og som skal jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Stillingen inngår i seksjon Arkitektur - som skal etablere og operasjonalisere en helhetlig teknisk arkitektur i Politiets IKT-tjenester. Seksjonen består av et aktivt og høykompetent miljø med 20 arkitekter.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe hands-on i prosjekter og linjen med rådgivning, konseptutvikling og videreutvikling innen teknologi og arkitektur
 • Bidra til oppnåelse av PITs strategiske målsetninger ved å sikre bruk av hensiktsmessig arkitektur og rett teknologi
 • Utvikle og forvalte målbilder, strategier og veikart for arkitekturområdet iht. overordnede strategier og føringer
 • Utarbeide og forvalte krav, retningslinjer, referansearkitektur og metodikk for politiet innen systemarkitektur
 • Utarbeide design for løsninger som understøtter gjeldene krav og retningslinjer for systemarkitektur
 • Sikre at planlegging, utvikling og implementering av PIT sitt tjenestetilbud gjøres i henhold til arkitekturstrategi, prinsipper, krav og veikart

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Solid erfaring innen design, implementering og integrasjon av systemer basert på Java, mellomvare, meldingsbuss og andre integrasjoner, og databaser
 • Kunnskap om og erfaring fra system- og applikasjonsdesign, datamodellering og hvordan god tjenesteorientert arkitektur skapes
 • Ønskelig med erfaring fra anskaffelsesprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere, lederer og kunder
 • Søkende etter ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
 • Selvstendig med evne til å prioritere og drive oppgaver i en hektisk hverdag
 • Evne til å kommunisere teknologi til ikke-teknologer
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter
 • Service- og løsningsorientert med praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000 - 840 000, alternativt 1434 rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 - 600 000 i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Oddvar Eirik Skreien Kaaby
Seksjonssjef arkitektur

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger