Spennende stilling som infrastrukturarkitekt

Infrastrukturarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og designe morgendagens løsninger for politiet?

Politiet er avhengig av IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet. Det betyr at vi er med hver gang en patrulje er på oppdrag. Vi er også med når politiet kontrollerer et pass eller utsteder en vandelsattest. IKT-verktøyene og -tjenestene må utvikles kontinuerlig. For å lykkes med dette, er vi avhengige av medarbeidere med rett kompetanse. 

Politiet er inne i en stor omstilling og skal jobbe mer enhetlig - som ett politi. Effektiv bruk av IKT er en kritisk suksessfaktor, og i dette arbeidet er Politiets IKT-tjenester en sentral aktør. Det pågår et langsiktig utviklingsarbeid, og stadig nye verktøy blir tatt i bruk slik at mer politiarbeid kan utføres på stedet. Det betyr utfordringer og spennende arbeidsoppgaver for medarbeiderne i Politiets IKT-tjenester. 

Nå søker vi etter flere nye medarbeidere - både med høy faglig kompetanse og med ny og oppdatert kompetanse.

Politiet beveger seg i retning av DevSecOps som metode for kontinuerlig leveranse. Vi trenger derfor to infrastrukturarkitekter som bidrar aktivt i denne endringen, og som skal jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Stillingen inngår i seksjon Arkitektur - som skal etablere og operasjonalisere en helhetlig teknisk arkitektur i Politiets IKT-tjenester. Seksjonen består av et aktivt og høykompetent miljø med 20 arkitekter.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og forvalte helhetlig teknologi- og infrastrukturstrategi
 • Utarbeide og forvalte veikart og referansearkitektur
 • Utarbeide og forvalte relevante krav og retningslinjer
 • Etablere og forvalte programvare- og verktøystrategi
 • Gjennomføre Proof Of Concept
 • QA for teknisk arkitektur mot prosjekt og operativ drift
 • Utarbeide teknisk arkitekturdesign for nye eller endrede løsninger
 • Delta aktivt i prosjekt og linjeaktiviteter som rådgiver
 • Sikre at planlegging, utvikling og implementering av PIT sitt tjenestetilbud gjøres i henhold til arkitekturstrategi, prinsipper, krav og veikart

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra anskaffelsesprosesser
 • Meget god og bred kompetanse som arkitekt innenfor IKT infrastruktur
 • Fordel med erfaring som arkitekt fra DevOps miljøer
 • Fordel med erfaring fra containerteknologi
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk, lean og kontinuerlige leveranser
 • Dokumentert erfaring fra drift og utvikling av store komplekse driftsmiljøer
 • Evne til å designe, modellere og dokumentere komplekse miljøer
 • Generell god kjennskap til fagområder som nettverk, lagring, server, klient, og løsninger knyttet til applikasjonstilrettelegging, virtualisering og redundans/høytilgjengelighet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere, lederer og kunder
 • Søkende etter ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
 • Selvstendig med evne til å prioritere og drive oppgaver i en hektisk hverdag
 • Evne til å kommunisere teknologi til ikke-teknologer
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter
 • Service- og løsningsorientert med praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000 - 840 000, alternativt 1434 rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 - 600 000, i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Oddvar Eirik Skreien Kaaby
Seksjonssjef arkitektur

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi. Vi er totalleverandør av IKT til politiet, og det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi er nærmere 500 medarbeidere som utvikler, forvalter, drifter og gir brukerstøtte til samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua i Oslo og distriktskontorer i hele landet.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger