Spennende stilling som funksjonell arkitekt

Funksjonell arkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og designe morgendagens løsninger for politiet?

Politiet er avhengig av IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet. Det betyr at vi er med hver gang en patrulje er på oppdrag. Vi er også med når politiet kontrollerer et pass eller utsteder en vandelsattest. IKT-verktøyene og -tjenestene må utvikles kontinuerlig. For å lykkes med dette, er vi avhengige av medarbeidere med rett kompetanse. 

Politiet er inne i en stor omstilling og skal jobbe mer enhetlig - som ett politi. Effektiv bruk av IKT er en kritisk suksessfaktor, og i dette arbeidet er Politiets IKT-tjenester en sentral aktør. Det pågår et langsiktig utviklingsarbeid, og stadig nye verktøy blir tatt i bruk slik at mer politiarbeid kan utføres på stedet. Det betyr utfordringer og spennende arbeidsoppgaver for medarbeiderne i Politiets IKT-tjenester. 

Nå søker vi etter flere nye medarbeidere - både med høy faglig kompetanse og med ny og oppdatert kompetanse.

Politiet beveger seg i retning av DevSecOps som metode for kontinuerlig leveranse. Vi trenger derfor to funksjonelle arkitekter som bidrar aktivt i denne endringen, og som skal jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Stillingen inngår i seksjon Arkitektur - som skal etablere og operasjonalisere en helhetlig teknisk arkitektur i Politiets IKT-tjenester. Seksjonen består av et aktivt og høykompetent miljø med 20 arkitekter.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide strategi, målbilder og design for løsninger som understøtter gjeldende føringer i politiet
 • Utarbeide og forvalte metodikk, krav, retningslinjer og referansearkitektur for politiet innen funksjonell arkitektur
 • Sikre at planlegging, utvikling og implementering av PIT sitt tjenestetilbud gjøres i henhold til politiets arkitekturstrategi, prinsipper, krav og veikart
 • Inngå i prosjektteam og jobbe med behovsvurderinger, konseptutvikling, brukerhistorier og kravinnsamling innen funksjonell arkitektur
 • Rådgiving innen funksjonell arkitektur og virksomhetsarkitektur i prosjekter og i linjen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap og erfaring med tjenestedesign og hvordan skape gode brukeropplevelser
 • Kunne vise til god forståelse for prosesskartlegging og prosessmodellering
 • Ha praktisk erfaring med krav-innsamling, krav-dokumentering og spesifikasjonsarbeid, også i smidige arbeidsformer
 • Bred teknologiforståelse innen IKT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • Samarbeider godt med alle
 • Nysgjerrig i møte med eget og andres fagområder
 • Tør tenke på utsiden av boksen, og utfordrer det bestående
 • Evne til å forstå, forankre og videreformidle brukerens behov på alle nivåer
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter
 • Evne til å prioritere og levere under press
 • Service og løsningsorientert med praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000 - 840 000, alternativt 1434 rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 - 600 000, i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Oddvar Eirik Skreien Kaaby
Seksjonssjef arkitektur

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger