Spennende stilling som driftsleder i et viktig område!

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli med på laget?

Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Vi har nå en ledig stilling som Driftsleder lavspenning i Region Øst, område Oslo. Stillingen bistår også i områdene Østlandet og Østfold i samme region.

Dridtsleder har ansvar for beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt gjennomføring av prosjekter i regionen.  

I denne lederstillingen har du det faglige ansvaret for lavspenning. Du vil også bidra med å fremme tverrfaglig samarbeid slik at vi oppnår optimal ressursutnyttelse og samarbeid mellom faggrupper og avdelinger.

Stillingen rapporterer til Diftssjef i Oslo, og vil inngå i ledergruppen for dette området. Stasjoneringssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Lede enheten, inkludert personalansvar og budsjettansvar
 • Ivareta arbeidsmiljø, kompetanse og effektiv ressursbruk
 • Produktivitetsutvikling
 • Ansvar for HMS og SHA i avdelingen
 • Økonomisk resultatansvar og kvalitetssikre tilbud 
 • Ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene i område Oslo
 • Ambisjoner for vekst i det eksterne markedet  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole eller høyskole ingeniør og fagbrev elektriker Gr.L
 • Godkjenning som el-installatør er en fordel
 • Gode lederegenskaper, med evne til å skape fellesskap og engasjement
 • Relevant ledererfaring fra lignende stilling vil bli tillagt vekt
 • God sikkerhetskompetanse - skal kunne vurdere og håndtere risiko i virksomheten
 • Kunnskap om jernbanevirksomhet og regelverk innen fagområdet vil bli vektlagt
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk 
 • Målrettet og resultatorientert
 • Motivert for å jobbe med prosjekter 
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Bjørn Georg Hillestad
Driftssjef
Telefonnummer: 91657255

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger