Spennende stilling innen kommunaltekniske tjenester

FDV Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sektor for miljø og samfunnsutvikling har ledig stilling som ingeniør på enhet for kommunalteknisk planlegging. Innholdet i stillingen vil i hovedsak dreie seg om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og V/A anlegg innen enhet for kommunalteknikk.

Enheten behandler alle typer saker og søknader innen kommunalteknisk planlegging/prosjektering og forvaltning. Den kommunaltekniske driften er skilt ut i egen avdeling. 

Enheten har ansvar for planlegging av kommunens vei, vann og avløpstjenester, samt renovasjon og kommunale gebyr. I Nittedal er det ca 100 km kommunale veier, 200 km vann- og avløpsnett med tilsammen 5 trykkøkningsstasjoner, 4 høydebasseng, 23 pumpestasjoner og 3 renseanlegg. Enheten er med sine 12 medarbeidere en av 2 enheter innen sektor for miljø og samfunnsutvikling. 

Bruk av egen bil i tjenesten må påregnes. Dette godtgjøres etter offentlige satser 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) på utvalgte kommunaltekniske og V/A bygg og anlegg. Inkl. noe prosjektering med anbudsbeskrivelse, kalkyler og økonomioppfølging. 
 • FDV av kommunale veilys. 
 • Nært samarbeid med personell på kommunalteknisk drift 
 • Noe administrativ og politisk saksbehandling 
 • Bistå med søknader til byggesak

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter personer med utdannelse på universitets- eller høyskolenivå innen V/A eller bygg. Ved lavere grads utdanning kan lang relevant erfaring tillegges vekt. 
 • Kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning er en fordel 
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig, men også være fleksibel og ha gode samarbeidsevner 
 • Erfaring med prosjektledelse

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og serviceinnstilling vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig miljø i et til tider krevende, men spennende miljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til prosjekter, saksbehandling og kundebehandling 
 • Lønn etter avtale 
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning 
 • Flekstidsordning

Kontaktpersoner

Bjørn Rønholt
Enhetsleder

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.