Spennende stilling innen kommunaltekniske tjenester

Prosjektkoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sektor for miljø og samfunnsutvikling har ledig lederstilling som prosjektkoordinator på enhet for kommunalteknisk planlegging. Dette er en stilling som skal ha ansvar for ressursstyring av ansatte på avdelingen som jobber med prosjekter, samt fagoppfølging, økonomioppfølging og kontroll på gjennomføring av prosjektene. 

Enheten behandler alle typer saker og søknader innen kommunalteknisk planlegging/prosjektering og forvaltning. Den kommunaltekniske driften er skilt ut i egen avdeling. 

Enheten har ansvar for planlegging av kommunens vei, vann og avløpstjenester, samt renovasjon og kommunale gebyr. I Nittedal er det ca 100 km kommunale veier, 200 km vann- og avløpsnett med tilsammen 5 trykkøkningsstasjoner, 4 høydebasseng, 23 pumpestasjoner og 3 renseanlegg. Enheten er med sine 12 medarbeidere en av 2 enheter innen sektor for miljø og samfunnsutvikling. 
Bruk av egen bil i tjenesten må påregnes. Dette godtgjøres etter offentlige satser 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ressursstyring av ansatte på avdelingen som jobber med prosjekter, fagoppfølging, økonomioppfølging og kontroll på gjennomføring av prosjektene.
 • Prosjektledelse av større og mindre V/A-prosjekter. Både nybygg, rehabilitering og vedlikehold, inkl. noe detaljprosjektering, samt anbudsbeskrivelse, kalkyler og økonomioppfølging
 • Oppfølging av private avløpsanlegg i henhold til vedtatt plan
 • Administrativ og politisk saksbehandling
 • Nært samarbeid med enhetens driftspersonell
 • Det ligger ikke personalansvar i stillingen

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter personer med utdannelse på universitets- eller høyskolenivå innen V/A. Ved lavere grads utdanning på høyskole eller universitet kan lang relevant erfaring tillegges vekt.
 • Kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning er en fordel
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig, men også være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Erfaring med prosjektledelse og gjerne ledererfaring

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og serviceinnstilling vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig miljø i et til tider krevende, men spennende miljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til prosjekter, saksbehandling og kundebehandling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning
 • Flekstidsordning

Kontaktpersoner

Bjørn Rønholt
Enhetsleder

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.