Spennende prosjektlederstilling innen kommunaltekniske tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sektor for miljø og samfunnsutvikling har ledig en 2-årig prosjektlederstilling på enhet for kommunalteknisk planlegging. Dette er et engasjement hvor de viktigste oppgavene er iverksetting, gjennomføring og oppfølging av vedtatte samferdselsprosjekter i kommunal regi. Stillingen vil kunne bli en fast stilling

Nittedal har stort utbyggingspress og sterk befolkningsvekst. Vi står foran store utbyggingsprosjekter som utvikling av nytt sentrum, boligområder, næringsområder, nye skoler og barnehager. I denne utviklingen er tilrettelegging for ny infrastruktur for gående, syklende og kjørende sentralt. 

Enheten har ansvar for planlegging av kommunens vei, vann og avløpstjenester, samt renovasjon og kommunale gebyr. I Nittedal er det ca 100 km kommunale veier, 200 km vann- og avløpsnett med tilsammen 5 trykkøkningsstasjoner, 4 høydebasseng, 23 pumpestasjoner og 3 renseanlegg. Enheten er med sine 12 medarbeidere en av 2 enheter innen sektor for miljø og samfunnsutvikling. Bruk av egen bil i tjenesten må påregnes. Dette godtgjøres etter offentlige satser 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av større og mindre samferdselsprosjekter inkludert anbud, økonomioppfølging og gjennomføring.
 • Prioritering av prosjekt for gjennomføring iht trafikksikkerhetsplanen.
 • Anskaffelse og oppfølging av konsulenter
 • Sørge for at prosjekter får nødvendige tillatelse fra offentlige myndigheter
 • Samarbeid med enhetens driftspersonell

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter personer med utdannelse på universitets- eller høyskolenivå innen vei/samferdsel. Erfaring innen fagområdet kan veie opp for utdanningskrav
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning er en fordel
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig, men også være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og serviceinnstilling vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning er en fordel
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig, men også være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Erfaring med prosjektledelse

Utdanning

 • Høyskole / Universitet

Egenskaper

 • God arbeidskapasitet, strukturert og evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Godt tverrfaglig miljø i et til tider krevende, men spennende miljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til prosjekter, saksbehandling og kundebehandling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning
 • Flekstidsordning

Kontaktpersoner

Bjørn Rønholt
Enhetsleder
Telefonnummer: (+47) 48 00 45 39

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.