Spennende nyopprettet stilling i et viktig område

Produksjonsleder banestrekning Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Banestrekning Oslo har alt ansvar for sikkerhet i og ved spor, forvaltning samt drift og vedlikehold av strekningen Spikkestad - Asker - Oslo - Lillestrøm.

Baneområde Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt ansvar for gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i Østlandsområdet fra Larvik til Lillehammer.

Vi søker nå etter en produksjonsleder som vil få ansvar for å lede og videreutvikle produksjonen på banestrekningen, samt støtte og videreutvikle drifts- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for området. Stillingen innebærer et tverrfaglig samarbeid med bl.a. faggruppeledere, slik at banestrekningen oppnår målsettingene innen sikkerhet, oppetid og budsjett.

Stillingen rapporterer til banesjef, og vil inngå i ledergruppen for dette området.

Stasjoneringssted er for tiden Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at banestrekningen oppnår sine mål
 • Lede produksjonen, med oppfølging av riktig ressursbruk, produktivitet og tilstandsutvikling for banestrekningen
 • Optimalisere planlegging og produksjonsprosesser, og vurdere og prioritere behov for fornyelse av anleggene i samarbeid med faggruppeledere og banesjef
 • Utvikle og forbedre drifts- og vedlikeholdsprosesser, samt produktivitet
 • Gjennomføre feilanalyser og trendanalyser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor 5+ år med erfaring fra tilsvarende stilling/ Fagbrev 10+ med erfaring fra tilsvarende stilling
 • Inngående kunnskap om produksjonsplanlegging
 • Erfaring med endrings- og effektiviseringsprosesser
 • Erfaring innen kvalitets- sikkerhets- og risikostyring
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kompetanse om jernbanevirksomhet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Operativ forståelse
 • Analytisk og systematisk
 • Tillitsskapende, gode samarbeidsevner, god rolleforståelse, strategiske evner
 • Resultatfokuserende, forretningsforståelse
 • Konstruktivt samarbeid - samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

   

  I tillegg kan vi tilby:

  • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • pt. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Guttorm Moss
Telefonnummer: 91657630

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon