Spennende muligheter for Leder IT Forvaltning og tjenesteutvikling

Leder IT-FT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en Leder til vår IT applikasjonsforvaltning og tjenesteutviklingsavdeling (IT-FT).  Har du erfaring med å bygge organisasjon, forvalte systemer og prosjekter, samt ledelse i større bedrifter ønsker vi å komme i dialog med deg.

Som Leder for IT-FT vil du få muligheten til å jobbe med dyktige kollegaer, være med på å klargjøre Sporveien for dobling i antall reisende de neste årene, lede og påvirke en avdeling i endring og ikke minst - fokusere på det du er god til. Du får bryne deg på store komplekse oppgaver og spennende prosjekter sammen med kolleger som har vilje og evne til å gjøre en forskjell.

Du vil jobbe i nært samarbeid med ulike systemeiere i organisasjonen, og i det daglige lede en avdeling på ca. 12 medarbeidere. Avdelingen er under oppbygging, noe som gir ny leder mulighet til å påvirke sammensetningen av ressurser i egen avdeling. Stillingen rapporterer til Leder Konsern-IT(KIT) og deltar i ledergruppen til Konsern-IT i Sporveien. Avdelingen består av både applikasjonsforvaltere og prosjektledere. Tar du utfordringen og vil påvirke samfunnet og bylivet i en positiv retning? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

 

Som leder for IT –FT vil dine arbeidsoppgaver primært være:

 • Lede og videreutvikle avdelingen med fokus på prosesser, kontinuerlig forbedring og samhandling basert på Sporveiens strategi
 • Personalledelse med fokus på resultatmålinger og oppfølgingsansvar
 • Økonomiledelse (budsjettering, økonomioppfølging, fakturahåndtering og rapportering)
 • Overordnet ansvarlig for Konsern-IT sine prosjekter, samt sørge for god prosess for prosjektporteføljestyring
 • Forvaltning og videreutvikling av Sporveiens IT systemer
 • Effektivisere, forvalte og videreutvikle Sporveiens IT-baserte forretningsprosesser
 • Sikre godt samarbeid og dialog med forretningsenhetene i konsernet og innad i avdelingen
 • Delta i ledelsen av KIT
 • Overordnet ansvarlig for leverandørstyring og –oppfølging, anskaffelsesprosesser og etablering/oppfølging av avtaler/kontrakter
 • Utarbeide beslutningsunderlag og delta i diskusjoner på ledernivå som sikrer rammer for IT-FT som er tilpasset virksomheten totalt sett
 • Sikre godt omdømme for KIT i konsernet

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen IKT / Ledelse er ønskelig, men særlig relevant praksis kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med ledelse i/av IT-miljøer, samt personalledelse
 • IT er i kontinuerlig endring. Den som ansettes må derfor være forberedt på at det kan bli endringer i oppgaver og ansvar i årene som kommer. Det er derfor en fordel at man er endringsvillig og gjerne har erfaring med endringsledelse
 • ITIL Foundation v.3 sertifisert, samt erfaring med Release- og Test prosessen og kjennskap til Incident-, Problem- og Change prosessen
 • Kunnskap om ledelse og ledererfaring vektlegges
 • Erfaring med virksomhetsarkitektur og evner og se den store helheten i et komplekst IT-bilde.
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektporteføljestyring i IT-miljøer
 • Erfaring med rekruttering
 • Gjerne erfaring med Lean og effektiviseringsprosesser, men det er ikke et krav
 • Personlig egnethet vil også bli vektlagt

 

 Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en positiv, utadvendt og fremoverlent person som er god på ledelse og samarbeid, samt klar og tydelig i sin kommunikasjon
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å sette seg inn i nye behov
 • Samlende egenskaper for en avdeling i oppbygging
 • Du må kunne omgås ulike brukergrupper og møte utfordringer som dukker opp,
 • samt trives med å ha stor kontaktflate ute i forretningen
 • Du er strategisk, samt en leder som gir retning og inspirerer organisasjonen til gjøre en forskjell. Er du i tillegg analytisk og forstår komplekse problemstillinger er du kanskje den vi er på jakt etter.
 • Målrettet, kreativ og med fokus på forbedringsmuligheter
 • Stor interesse og forståelse for IT-systemer
 • Høy gjennomføringsevne
 • God forretningsforståelse og opptatt av å levere kvalitet og gode resultater
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk - skriftlig og muntlig
 • Gode service- og samarbeidsegenskaper
 • God til å håndtere personal

 

 Vi kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med takhøyde, mangfold og humor
 • Trimrom, treningsstøtte og/eller muligheter for å være med på et mangfold av sportslige aktiviteter
 • En spennende og lærerik jobb i et selskap i stor utvikling
 • Godt og inspirerende fagmiljø
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og fokus på faglig oppdatering
 • God pensjonsordning
 • En stilling i en sunn, spennende og voksende bransje
 • Frikort for kollektivreiser i Oslo og Akershus på Ruters linjer

 

Konsern IT holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Tøyen

Vi vil at organisasjonen skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn, alder og kulturelt mangfold.

Sporveien er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom søker ikke ønsker å bli ført opp på søkerlisten må dette anmodes om i søknaden.

Søknad og CV registreres innen 3. november 2017. Kun søknader gjennom vårt rekrutteringsverktøy vil bli vurdert.

 

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
Rekrutteringskonsulent
Telefonnummer: 915 96 270
Ingvill Grønli
Leder Konsern-IT
Telefonnummer: 481 31 270

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold. Selskapet er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og frakter årlig om lag 267 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 440 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad og Holtet i Oslo. I løpet av 2017 ferdigstilte enheten trikkeprosjekter i Prinsensgate og på Ekebergbanen, i tillegg til likerettere på Veitvet og Huseby. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.