Spennende mulighet innen internkontroll (compliance) og risikostyring

Seniorrådgiver internkontroll

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med internkontroll, gjerne innenfor IT-relatert virksomhet eller bank/finans. Som person bør du være strukturert, selvstendig og ha interesse for teknologi. Vi ser etter deg som er analytisk og som har læringsvilje og motivasjon. Du ser viktigheten av godt samarbeid og kommunikasjon for å oppnå gode resultater. Du vil bidra med å bygge videre på en kultur der tillit og legalitet står sentralt i gjennomføring av våre oppdrag.

Du vil få erfaring fra internkontroll og arbeid med etterlevelse og lover og bestemmelser gjeldende for Etterretningstjenesten. Gjennom etablering og videreutvikling av ulike systemer for internkontroll vil du bidra i å forme grunnlaget for egen arbeidshverdag. Du vil jobbe i et etterretningsdrevet fagmiljø sammensatt av ressurspersoner fra et bredt spekter av fagområder.

Høres dette interessant ut? I så fall oppfordrer vi deg til å søke stillingen hos oss.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låna- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og følge opp rammeverk for internkontroll med hovedfokus på etterlevelse av aktuelt lov- og regelverk
 • Etablere system for identifisering, rapportering og oppfølging av avvik. Bistå ledelsen i utforming av risikoanalyser og risikorelaterte tiltak
 • Gjennomføring og oppfølging av jevnlige opplæringstiltak knyttet til internkontroll og etterlevelse av E-loven og annet relevant lovverk
 • Støtte relevante enheter i implementering av tekniske tiltak for understøttelse av internkontroll

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • Erfaring med risikostyring og utarbeidelse av styrende dokumentasjon, fortrinnsvis fra IT/IT-sikkerhet eller bank/finans
 • Erfaring med mål- og resultatstyring
 • Kjennskap til regler for personvern

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra sårbarhetsanalyser
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av revisjoner
 • Sertifisering og/eller utdanning innen risikostyring

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering

 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi ser etter en person som har:

 • Interesse for teknologi
 • Læringsvilje og motivasjon
 • Analytiske ferdigheter
 • Integritet og høy etisk standard
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Stilling: seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: kr 618 600 – 708 000 (lønnstrinn 68-75) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23095086

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger