Spennende mulighet i Nord-Odal kommune!

Avdelingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Nord-Odal kommune har vi en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør i enhet for Eiendom og samfunn. Kommunen eier ca 49 000 kvadratmeter bygningsmasse i tillegg til kommunale veger, gatelys, parker, friområder og badeplasser.  

Det gjennomføres årlig små og store nybyggings-, ombyggings- og rehabiliiteringsprosjekter for å utvikle kommunens eiendomsmasse, både teknisk og funksjonelt til beste for brukeren, innnbyggerne og de ansatte. Vi søker en som kan gjennomføre prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring. Kommunen deltar i RIIK, regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen, som blant annet gir råd og bistand i forbindelse med enkeltanskaffelser og informasjon om og opplæring i anskaffelsesregelverket.

Kongsvingerregionen jobber målrettet med sirkulærøkonomi som virkemiddel for å nå miljømål hvor ombruk og gjenbruk står sentralt.  

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse både i utviklings- og gjennomføringsfasen av pågående og nye investerings- og vedlikeholdsprosjekter. 
 • Byggeledelse:
  • Økonomisk og teknisk kontroll av kontraktsarbeider, kvalitet og SHA
  • Gjennomføring av byggemøter/referat
  • Oppfølging av kontraktsvilkår
  • Ansvaret for å koordinere arbeidet sammen med andre involverte og brukere/ansatte.
 • Prosjektering og utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter, alene eller i samarbeid med eksternt prosjekteringsfirma avhengig av prosjektet størrelse og omfang. 
 • Innkjøpsansvarlig for enheten
 • Inngå i team-arbeid på enheten og delta i regionale samarbeidsprosjekter. 

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen avhengig av behov og søkers kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen bygg, tilsvarende bachelorgrad eller mer, innen relevante fag som bygg, anlegg, energi og miljø, teknologi, treteknikk. Lang og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskravet. 
 • Kompetanse om prosjektutvikling og prosjektgjennomføring.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • God digital kompetanse

Øvrige kvalifikasjoner som vil bli vektlagt:

 • Erfaring fra relevant offentlig virksomhet
 • Byggherre-/prosjektledererfaring med kontraktsadministrasjon, prosjektstyring og kompetanse innen anbud, forhandlinger og leverandøroppfølging
 • Erfaring fra prosjektutvikling basert på brukerbehov og med brukerinvolvering
 • Erfaring/kunnskap om innkjøpsregler og offentlige anskaffelser samt gjeldende standarder, utførelse og entrepriserett. 
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv, åpen og inkluderende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med på å påvirke morgendagens samfunn
 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og kompetanse
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Annet

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Søknaden vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere og for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Det er ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

Kontaktpersoner

Ellisiv Hovig
Kommunalsjef for eiendom og samfunn
Telefonnummer: +47 907 90 128

Hvem er Nord-Odal kommune?

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort vei til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. Det nye, særpregede bygget Samling rommer foruten kommunens bibliotek også Odal Sparebank og 10 selveierleiligheter.