Spennende lederutfordring på Nordmøre - Inngår i ledergruppen i konsernet

Leder divisjon nett

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NEAS er regionens ledende tilbyder av energi- og bredbåndstjenester. Virksomheten omfatter kraftproduksjon, nettdrift, leveranse og salg av strøm og bredbåndstjenester. NEAS eier og drifter fire kraftverk som årlig produserer 182 GWh. NEAS bygger framtidens fiberoptiske kommunikasjonsnett i regionen, med tjenester fra de beste og mest innovative innholdsleverandørene. Selskapet har 125 ansatte, og betjener over 25.000 kunder. Vår visjon er: «Vi skal gjøre utvikling mulig», våre verdier er: «Handlekraftig, Ansvarlig og Kreativ».

Vår nåværende divisjonssjef Nett planlegger å gå av med pensjon og vi søker hans etterfølger:

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som sammen med vår organisasjon kan utvikle vår nettvirksomhet. Du liker å arbeide i grensesnittet mellom teknologi, økonomi og opp mot våre kunder. Samfunnet bruker elektrisk energi på stadig nye måter, og informasjonsteknologi påvirker måten vi arbeider på. Leder av nettvirksomheten vil få en sentral og synlig samfunnsrolle eksternt, og en inneha en viktig lederrolle internt. Vi søker en tydelig leder og kulturbærer, som kan drifte, lede og utvikle vår nettvirksomhet inn i fremtidens energibransje i tråd med vår visjon og våre verdier.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av selskapets nettvirksomhet, stillingen inngår i selskapets konsernledelse.
 • Leder Nettvirksomheten med dens underavdelinger, herunder Nettforvalter, Nettdrift og Energimontasje. Divisjonen har totalt ca. 50 ansatte.
 • Planlegging og prosjektering av utbygging og vedlikehold av vår infrastruktur på nett.
 • Økonomisk ansvarlig for forretningsområdet. Økonomisk ramme for nettvirksomheten er gitt av myndighetene, og selskapet benchmarkes opp mot tilsvarende nettselskaper i bransjen.
 • Overordnede mål vil være høy leveringssikkerhet, konkurransedyktig nettleie, høy kundetilfredshet og et godt arbeidsmiljø med fokus på sikkerhet og kvalitet.
 • Bransjen er i rask endring, nettet brukes på nye måter, og arbeidsprosesser påvirkes og utvikles av ny teknologi. Vi søker deg som kan se mulighetene i den teknologiske utviklingen, og skape viktige konkurransefortrinn på dette området.
 • Suksesskriteriet i vår kundesentriske strategi er at kunden til enhver tid er vår primære prioritering. Leveringssikkerhet, kundetilfredshet og lokal og tilpasset kundeservice er viktige fokusområder som skal ivaretas og utvikles.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker en tydelig, samlende og synlig leder, med god teknisk og økonomisk forståelse
 • Høyere utdannelse på masternivå, og solid ledererfaring fra relevant virksomhet
 • Utpreget strategisk fokus og godt utviklet analytisk kapasitet.
 • Du har gode relasjonsbyggende evner, både overfor våre ansatte, eiere, samarbeidspartnere og ulike interesseorganisasjoner. På mange viktige arenaer vil du være selskapets ansikt utad.
 • Du er opptatt av å utfordre og videreutvikle dagens ordninger for å finne optimale fremtidige løsninger som bidrar til leveranse, vekst og lønnsomhet.
 • Du er resultat- og løsningsorientert, og kan vise til tidligere dokumenterte resultater.
 • Selskapet preges av en solid sikkerhetskultur, du må ha interesse og eierskap til å videreutvikle vår fokus på HMS og kvalitet.
 • Du identifiserer deg med vår visjon «Vi skal gjøre utvikling mulig», og våre verdier: «Handlekraftig, Ansvarlig og Kreativ», og kan være en god kulturbærer for selskapsverdier og visjon gjennom din daglige ledelse.

Vi tilbyr:

 • En spennende lederutfordring i en hjørnestensbedrift med et sterkt merkenavn og en solid regional posisjon.
 • Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse og trivsel står i fokus.
 • Bosett deg på vakre Nordmøre med et mangfoldig kulturtilbud og gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Dette er byen med korte avstander mellom hjem og jobb, og mellom hav og fjell. Vårt hovedkontor er plassert i Kristiansund.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Søknad og CV sendes til: stilling@neas.mr.no

Kontaktpersoner

Knut Hansen
adm. dir.
E-postadresse: knuth@neas.mr.no
Telefonnummer: 99 28 15 55
Tormod Stene
Divisjonssjef Nett
E-postadresse: tormods@neas.mr.no
Telefonnummer: 915 39 380

Hvem er NEAS AS?

NEAS eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur i vårt lokalsamfunn. Strømnettet er et naturlig monopol og NEAS har områdekonsesjon for å eie og drive distribusjonsnettet i fem nordmørskommuner, med hovedkontor i Kristiansund. I tillegg eier og driver NEAS et omfattende regionalnett med både linjer og sjøkabler med driftsspenningene 132 og 66 kV. I regionalnettet er det 10 transformatorstasjoner med en samlet trafoytelse på 539 MVA. En tydelig og overordnet planlegging for både investeringer og vedlikehold legger grunnlaget for god og sunn økonomisk utvikling. Smart bruk av teknologi, sammen med standardisering og kvalitetssikring, vil stå sentralt i utviklingen og driften av en kritisk infrastruktur.