Spennende lederstilling ledig i Statens vegvesen

Prosjektleder drift og vedlikehold - Vadsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Region nord er det ledig stilling som prosjektleder for drift- og vedlikeholdsseksjonen ved Vegavdeling Finnmark. Som prosjektleder vil du ha et overordnet ansvar for seksjonens oppgaver på riks- og fylkesvegnettet i Finnmark. Stillingen har 27 medarbeidere fordelt på 5 kontorsteder.

Du vil være en del av vegavdelingens ledergruppe og skal være med å styre avdelingens aktivitet og utvikling i årene framover. Kontorsted er ved vegavdelingens kontor i Vadsø. Den som tilsettes må regne med å være mye på kontoret i Alta, men også på de andre kontorstedene som er i Hammerfest, Lakselv og Kirkenes.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som prosjektleder vil være daglig ledelse av seksjonen og faglig ledelse, koordinering og utvikling av ansatte og arbeidsoppgaver i seksjonen. Du vil ha tett samarbeid med andre avdelinger, bidra inn i vegavdelingens ledergruppe og legge til rette for utvikling av kompetanse og kapasitet innenfor seksjonens arbeidsområder.

Statens vegvesen er, med bakgrunn i blant annet regionreformen, inne i en periode med flere spennende endringsprosesser noe som vil kunne påvirke både struktur og oppgavesammensetning. 

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker deg som har minimum tre års relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå, primært innenfor tekniske fag. Erfaring fra ledelse og endring/- utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Egenskaper vi er ute etter hos deg:

Statens vegvesen har tre verdier. Vi skal være profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du:

 • Kommuniserer og samhandler godt, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • Engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser
 • Jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må være bevisst det ansvaret de har som rollemodeller og kulturskapere

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Egne lederutviklingsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Bjørg-Anita Joki
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 95817086

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger