Spennende jobbmulighet i Eiendomsavdelingen ved NMBU!

Leder for fag og prosjektenheten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Stillingen som Leder for prosjekt og fagenheten vil bestå av personalansvar, koordinering av NMBUs prosjektportefølje, prosjektlederoppgaver og utredningsansvar.

Vi søker deg som trives med lederansvar, er selvgående og initiativrik og samarbeider godt med mennesker på ulike nivå i organisasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar i enheten
 • Fagansvarlig for prosjektledelse og prosjektmetodikk
 • Koordinering av prosjekter, inkluderer rehabilitering, nybygg og større vedlikeholdsprosjekter
 • Oppfølging og rapportering av Eiendomsavdelingens prosjektportefølje herunder tidsbruk, kostnad og kvalitet
 • Budsjettansvar for Eiendomsavdelingens investeringsbudsjett
 • Planlegge og gjennomføre egne prosjekter (prosjektlederrolle)
 • Ansvar for å sikre brukermedvirkning, kalkyler, kvalitet og framdrift i konseptfasen/startfasen
 • Ansvar for å koordinere og sikre felles standarder, tverrfaglige kravspesifikasjoner og håndbøker i samarbeid med fagledere i enheten
 • Ansvar for å sikre NMBUs miljømål i prosjektgjennomføringen
 • Ansvar for å etterleve NMBUs og Eiendomsavdelingens digitaliseringsstrategi i prosjekter

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Faglige kvalifikasjonskrav:

 • Ledererfaring
 • Prosjekt- og porteføljestyring
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting
 • God prosessforståelse
 • Høy digital kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner på skandinavisk skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med:

 • Relevant utdanning innen byggfag, arkitekt, sivilingeniør eller lignende
 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring fra brukermedvirkningsprosesser
 • Kunnskap og erfaring med bruk av BIM i eiendomsdrift, startfase og/eller prosjektgjennomføring
 • Kompetanse innen entreprisekontrakter
 • Erfaring fra endringsledelse og kvalitetssikring
 • Erfaring med miljøarbeid i bygg og anlegg
 • Erfaring med å få kolleger til å jobbe på lag (i team)

Personlige egenskaper/egnethet

 • Systematisk, strukturert, med god planleggingsevne
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Kvalitetsbevisst
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert og takler hektiske arbeidsperioder
 • Du trives med lederansvar, er selvgående og initiativrik og samarbeider godt med mennesker på ulike nivå i organisasjoner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1113 Prosjektleder, ltr. 60-79 (NOK 532 300 - 789 200) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Linda Bystrøm, tlf: +47 41764357, e-post: linda.bystrom@nmbu.no

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av leder for fag og prosjektenheten.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 05.01.2020

Om avdelingen

NMBU er Norges vakreste universitet med nye og gamle bygninger i en fantastisk park. Eiendomsavdelingen er et hyggelig og inkluderende arbeidssted med varierte, utfordrende og spennende oppgaver. Avdelingens 125 ansatte har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av NMBUs bygninger og parkanlegg. Campus har bygninger fra 1800-tallet, 1900-tallet og 2000-tallet. I 2020 vil ny Veterinærbygning stå ferdig, den er per i dag det største landbaserte byggeprosjekt i Norge og er designet for fremtiden. Den vil inneholde en mengde spesialfunksjoner, avanserte laboratorier, undervisnings- og forskningsfasiliteter samt dyreklinikker.

Campus Ås, Statsbygg.

Vi er i stadig utvikling, noe som vil kunne medføre endringer i organisasjonen i kommende år.

Kontaktpersoner

Linda Bystrøm
Avdelingsleder
E-postadresse: linda.bystrom@nmbu.no
Mobil: 417 64 357

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no