Spennende jobb med sikkerhet i IT-løsninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bank- og finansnæringen er i rask utvikling der ny teknologi og nye aktører driver løsningene fremover. IT i Eika Gruppen bistår bankene med innkjøp, prosjektgjennomføring, forvaltning og drift av løsninger som implementeres for bankene og konsernet. Eika Servicesenter (ESS) er en del av IT og yter service og support til medarbeidere i Eika Alliansen. ESS håndterer henvendelser på fagsystemer, selvbetjente løsninger og utøver IT-support for konsern- og bankmedarbeidere. Eika Servicesenter er lokalisert på Gjøvik og er samlokalisert med Eika Kundesenter og Eika Kredittbank.

Bank og finans er en bransje med et aktivt forhold til sikkerhet i tjenester og infrastruktur som eksponeres for våre kunder og ansatte. Vi ved Eika Servicesenter søker deg som vil jobbe med oppgaver tilknyttet svindel, IT-systemer og teknisk infrastruktur i vårt IT-sikkerhetsteam. Vi håndterer alarmer og innmeldte saker, jobber proaktivt med IT-løsninger, utfører informasjonsarbeid og opplæring, deltar i bransjesamarbeid, bistår og følger opp ansatte og leverandører mm. 

Hos oss vil du få en spennene og variert hverdag innenfor området IT-sikkerhet. 

Stillingen rapporterer til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i reaktivt, proaktivt og forebyggende arbeid for å forhindre svindel og misligheter via våre tjenester
 • Delta i proaktiv og reaktiv sikkerhetsoppfølging innenfor IT-systemer og teknisk infrastruktur
 • Være oppdatert på trusler og sårbarhet innen IT og banknæring. Ved behov ha rådgivende og utførende oppgaver for oppfølging av disse
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og arbeidsmåter

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master innen IT-sikkerhet, relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • God forståelse for aktuelle trusler, risiko og konsekvenser. Må evne og løpende gjøre gode vurderinger ift organisasjonens løsninger
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad
 • IT

Egenskaper

 • Analytiske egenskaper med evne til å følge opp egne og andres vurderinger nøyaktig og objektivt, både selvstendig og som del av en større organisasjon
 • Utadvendt med gode samarbeidsevner
 • Personlig interessert i IT-sikkerhet og evner å være kjent med trusler og sårbarheter
 • Lojal, ærlig og med høy integritet

Vi tilbyr

 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler sentralt i Gjøvik
 • Tilgang til ferieleilighet i Marbella, Nice og Kvitfjell
 • Spennende og varierte aktiviteter gjennom bedriftsidrettslaget i Eika

I Eika vil du dele vårt grunnleggende mål og ambisjon om å styrke lokalbanken og relasjonen til nær en million trofaste kunder. Sammen skal vi bidra til å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er en drivkraft i lokalsamfunnet.

Miljøet i Eika preges av våre interne verdier som profesjonell, kundeorientert og lagspiller. Vi er opptatt av en god balanse mellom arbeid og privatliv og tilbyr ulike aktiviteter innen kultur og idrett.

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Eika Gruppen opptatt av at deres ansatte har høy personlig integritet og etisk atferd. Under ansettelsesprosessen vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk tilpasset stillingens karakter. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Krav om å fremvise gyldig pass og original dokumentasjon ved intervju.

Kontaktpersoner

Ivar B. Aaen
Avdelingsleder støttefunksjoner
Mobil: 974 16 756

Hvem er Eika Gruppen AS?

Dette er Eika Gruppen og Eika Allianse

Eika Alliansen består av 68 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er, skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, mer enn 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. 

For mer informasjon - www.eika.no