Spennende, fremtidsrettet stilling innen prosjekteringsledelse med 3D/ BIM

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statnett har en stor utbyggingsportefølje på gang – vi søker kandidat for å utvikle og forvalte vår digitale tverrfaglige prosjekteringsprosess for bruk i våre stasjonsprosjekter.

Stillingen er tiltenkt å ha et ledende ansvar for et tverrfaglig trinnvis teknologisk prosjekteringsskifte i stasjonsavdelingen (UTS) – og skal koordinere arbeidet mot sentral enhet i divisjonen Teknologi og utvikling (T&U), med overordnet ansvar for GIS/ Geodata/ samordnet Modellering (GGM).

Prosjektering baseres i stor grad på standardiserte elementer beskrevet i dag både ved 3D modeller (noe BIM), tegninger og dokumenter. Stasjonsavdelingen skal tverrfaglig utvikle sine prosjekterings- og samordningsprosesser, tekniske standarder, kontraktsreguleringer og FDVU- krav mm.tilpasset digitaliserte modell/ BIM baserte plattformer. Utviklingen skal ivareta blant annet en kostnadseffektiv prosjekteringsprosess for ulike typer prosjekt, nødvendig intern kompetanseutvikling, koordinering mot andre fagseksjoners/avdelingers prosjekteringsprosesser, kostnadseffektive driftshensyn, fremtidsrettet bruk av modelleringsverktøy og formater, hensynet til datasikkerhet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Bygg stasjoner, i divisjonen Teknologi & utvikling. 

Avdeling Stasjoner har faglig ansvar for prosjektering og bygging av transformator- og koblingsstasjoner fra tidlig planlegging til idriftsettelse. Prosjektering i prosjektdefinisjonsfasen utføres ofte internt men settes ut til rådgiverkontor på rammeavtaler når de første rammebetingelsene er satt. Prosjektene varierer i innhold og dekker mange fag som terrenginngrep, veier, tuneller, bygninger, div. betongkonstruksjoner, stålstativer, VA, sikringstiltak til høyspentkomponenter i bryterfelt, transformatorer, kontrollanlegg, kabel- og ledningsføringsveier, muffer med mer.   

 

Teknologi og utvikling

Teknologi og utvikling har ansvaret for kraftsystemutvikling, prosjektutvikling og kabelprosjektene til Tyskland og England. Divisjonen har et konsernansvar for HMS og utvikling og implementering av ny teknologi. I tillegg er Forskning og utvikling (FoU) og Prosjektporteføljestyring en del av divisjonen.

Vi søker etter motivert medarbeider med erfaring innen:

 • Ledelse av innføring av 3-4-5..D modellbasert/BIM, tverrfaglig prosjektering
 • Prosjekteringsledelse i prosjekt ved bruk av modellering/BIM fra hele prosjektprosessen fra tidligfase til ferdigstilt sluttdokumentasjon  
 • God kompetanse på dagens status innen modellering/BIM verktøy/innsamling av grunnlagsdata via prosjektering,
 • Fordel med erfaring fra forespørsler/entreprisekontrakt til maskinstyring og FDVU-dokumentasjon
 • Kvalitet/ kost/ risiko forståelse for prosjekteringsprosesser, leverandør/entreprenørmarked, kontraktsstandarder både for prosjekterings- og entreprisekontrakter 
 • Nettverksbygging for forståelse for fremtidig utvikling innen digitale verktøy 

 

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør-/ Ingeniør med prosjekteringsledelseskompetanse innen 3D modellering/BIM for Bygg og anlegg. 
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjekteringsledelse og prosjektering fra større organisasjon
 • Erfaring med prosjekterings- og entreprisekontraktstandarder
 • Min. 5 års relevant erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller tilsvarende

 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på norsk
 • Praktisk, løsningsorientert og handlekraftig.
 • Samarbeidsorientert, med faglig integritet
 • Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid
 • Utholdende og med godt humør

Stillingen skal tilhøre byggseksjonen i stasjonsavdelingen (UTSB) og byr på interessante og utfordrende oppgaver i et godt faglig og sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter. Arbeidssted er Statnetts kontor i Nydalen, Oslo.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Kontaktperson: Seksjonsleder UTSB Anne Sandok, telefon 911 55 129 Seksjonsleder UTSC Trond Ohnstad, telefon 920 99 716

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt

Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger