Specialist / Senior Engineer, Certification

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din ekspertise og erfaring innen løfting og sertifisering av utstyr for bruk offshore og onshore  i en stilling hvor du vil være viktig bidragsyter til å løse kundens utfordringer. For denne rollen trenger du erfaring med løfting, sertifisering, CE merking og god kunnskap om gjeldene regelverk.

Er du vår nye Specialist / Senior Engineer, Certification? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Sertifisering

Som vår nye Specialist / Senior Engineer, Certification blir du en del av et sterkt teknisk team som tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innenfor maskinteknikk, materialhåndtering, løfting, CE merking, kran design, kran modifikasjoner og prosjektadministrasjon. Virksomheten har siden 1968 bistått norsk landbasert industri og offshoreindustri, samt statlige- og kommunale myndigheter med rådgivningstjenester. Avdelingen har sine kontorer på Skøyen i Oslo. Avdelingen har bred erfaring med løfteutstyr, løfteredskap og tilbyr rådgivning på relevant regelverk relatert materialhåndtering, tredje part verifikasjon av design/analyser. Avdelingen er også akkreditert Teknisk Kontrollorgan innen maskinforskriften og sertifisert sakkyndig virksomhet.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Befaring og tilstandsvurdering av kraner samt levetidsanalyser
 • Rådgiving for løfting, sertifisering og årlig kontroll av løfteutstyr og kraner
 • Rådgiving for CE-merking av maskiner, utstyr og produksjonslinjer.
 • Risikovurdering av maskiner, utstyr og produksjonslinjer.
 • Avholde tekniske kundemøter
 • Utarbeide tilbud
 • Projektledelse inkl. ansvar for budget

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • M.Sc. eller B.Sc. innen maskin, marin eller tilsvarende.
 • 6+ års erfaring fra sertifisering, onshore/offshore industri
 • Nettverk innen onshore/offshore industri
 • Kompetanse innen maskinforskriften, NORSOK R002, DNV standarder 
 • Kjennskap til relevante regelverk innen maskin 
 • Flytende muntlig og skriftlig Norsk,  gode engelsk kunnskaper

I denne rollen vil det være en fordel om du også er engasjert, strukturert og ansvarsbevisst.  Selvstendig og fleksible ift arbeidstider og noe reising. Imøtekommende og har god kundefokus. Er troværdig og i stand til at skape en god relation til kunden og igjennom det sikre flere ordrer. Gode kommunikasjonsegenskaper og kommersjell forståelse  

Velkommen til vår Energidivisjon 

Rambøll er i front på det grønne skiftet, og tilbyr en helhetlig og bærekraftig tilnærming til energiløsninger. Vi dekker hele teknologispekteret og alle deler av verdikjeden, fra produksjon og overføring til distribusjon. Med 1800 eksperter i 14 land planlegger, prosjekterer og implementerer vi energiløsninger over hele verden.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 01 April 2020.

Kontaktpersoner

André Smith
Telefonnummer: +47 (934) 01816

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger