Space Norway søker satellittbaneingeniør til sitt datterselskap Statsat

Satellittbaneingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområder

Statsat har fått utvidet ansvar og flere oppgaver innen banemanøvrering av satellitter og innen Space Situational Awareness (SSA). Derfor har vi behov for å forsterke teamet med en ingeniør innen banemekanikk (orbital mechanics) til å styrke og utvide vår kompetanse og kapasitet innen satellittoperasjon og konstellasjonsplanlegging. Det er ytterligere satellitter under planlegging og utvikling de neste årene, noe som forsterker behovet for denne kompetansen. 

Selskapet har under utvikling analyse- og beregningsmodeller for å bedre vår evne til banebeskrivelser av satellittene vi opererer. Dette vil være avgjørende blant annet for å gjennomføre baneforflytninger. Vår nye medarbeider vil være aktivt involvert i banemanøvre av de kommende satellittene.  Simuleringer av baner for kommende satellitter og satellittkonstellasjoner vil også være sentralt.

Statsats fokus er satellittoperasjoner i LEO-baner.
Space Norway-konsernet arbeider med satellitter i flere typer baner, fra lavbane (LEO) til høyelliptiske baner (HEO). Den nyansatte vil således kunne lene seg på et større fagmiljø. Arbeidsmiljøet i Statsat er preget av fleksibilitet og mobilitet, så videreutvikling av arbeidsområdene vil på sikt være naturlig.

Kandidatprofil   

Vi ser etter en analytisk person med romrelatert utdannelse som kan bidra til å utvikle vår kompetanse på baneberegninger og banemanøvrering av satellitter. Konsernet består i stor grad av personer som er analytiske, selvgående og initiativrike, og som fasineres av innovasjon, nytenkning og teknologi. Vi vil se etter dette i kandidatene til denne stillingen. Vi har en flat struktur med stor fleksibilitet noe som fordrer gode samarbeidsegenskaper. Personlig egnethet vil derfor bli vektlagt. Det vi vil se etter av kompetanse i en kandidat er i første omgang:

  • Utdannelse på Siv. Ing./ Master-nivå, der banemekanikk inngår
  • Gjerne noen års arbeidserfaring, men nyutdannede kan også søke
  • Erfaring med, eller kjennskap til STK er en fordel
  • Dyktig Python-programmerer
  • Interesse for romvirksomhet vil være nødvendig

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Statsat AS er 100% eid av Space Norway AS.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Arbeidssted på Skøyen i Oslo. Noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands må regnes med.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tror det gode arbeidsmiljøet, gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår og ambisjoner om videreutvikling av selskapet vil være attraktivt for vår nye kollega.

Ved spørsmål, eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Ivar Spydevold (adm.dir i Statsat AS) på +47 915 37 471, eller på mail ivar.spydevold@statsat.no

Søknadsfrist 28.02.2023.

Søknader sendes til post@statsat.no og merkes med «Satellittbaneingeniør»

Kontaktpersoner

Ivar Spydevold
Adm. Dir. Statsat AS
Telefonnummer: +47 915 37 471

Hvem er Space Norway AS?

Space Norway AS er et sektorpolitisk konsern, som skal bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Konsernet utvikler, fremskaffer og drifter romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir, til å utvikle relevant rominfrastruktur for samfunnet.

Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag og samarbeider med andre nasjonale kommunikasjons- og romaktører. Ved utgangen av 2021 hadde selskapet med heleide datterselskap 42 ansatte, hvorav 6 har arbeidssted Tromsø.