Sommerstudentprosjekt 2022

Stillingsbeskrivelse

NABOLAGSKONTORET - Hvorfor skal kontorbygget plasseres på byens kremtomter når vi kan jobbe fra hvor-som-helst? Og hvordan former vi et kontor med potensiale til å forme et nabolag - og endre seg med tiden?  

 Hvert år arrangerer rådgiveren Sweco og eiendomsutvikleren Aspelin Ramm et felles studentprosjekt. Gjennom sommeren får en håndplukket gruppe studenter innen byutvikling bryne seg på en aktuell oppgave med tett oppfølging av noen av landets beste fageksperter. I år ser vi nærmere på «Nabolagskontoret»  

Fra knutepunkt til nabolag 

Byutviklere og arkitekter har lenge diskutert kontorbyggenes rolle i samfunnet. Vi har snakket om alt fra arbeidsplassutforming til lokasjon og arkitektur, men også om reisevei, fleksibilitet og digitalisering. Byutviklingen har gjennom de siste årtier vært basert på knutepunktstankegangen. Etter to år med pandemi, drømmer vi derimot om nærhetsbyen – en struktur som legger til rette for å leve, bo, jobbe, leke, oppleve og møtes innenfor korte avstander. Skal kontorbyggene ha en rolle i nærhetsbyen, må de bidra til byliv, utover både kjernetid og yttervegger. I nærhetsbyen er det nemlig ikke rom for et bygg som har nok med seg selv.    

Som alltid, handler årets sommerstudentprosjekt, i regi av Sweco og Aspelin Ramm, om å tenke nytt. Derfor søker vi seks disruptive ingeniører, arkitekter, byplanleggere, klimarådgivere, sosiologer, samfunnsgeografer eller annet som sammen kan definere «Nabolagskontoret». Viktigere enn hvilket fag du studerer, er det personlige blikket du kan iverksette overfor problemstillingen. 

 Helt konkret lurer vi på:  

  • Hvilken rolle skal kontorbygg ha i fremtidens by?  
  • Hvilke tjenester og tilbud kan kontorbygg tilby for å bli et aktiviserende element i nabolaget? 
  • Hva vi gjør med kontorbyggene som ingen bruker mer, og hvordan vi sikrer at fremtidens kontorbygg ikke havner i samme situasjon? 

Målet med «Nabolagskontoret» er å generere ny kunnskap og ideer slik at fremtidens kontorbygg tilpasses arbeidstakeres forventninger, og så byggene bidrar til en grønnere, gladere, mer integrert og skapende by. Kort fortalt: Fremtiden handler om tilpasning, så hvordan skal måten vi tenker kontorarbeidsplasser tilpasses framtidsvisjonene for morgendagens bylivs- og nabolagsvennlige by?  

Litt om deg 

For å trives med prosjektet må du kunne jobbe analytisk, tverrfaglig og faktabasert, og også utvikle nye ideer og bygge videre på andres. Du er en som tar ansvar og får ting til å skje, og som holder humøret oppe i krevende situasjoner. I tillegg er du strukturert og kvalitetsbevisst, gjør rasjonelle vurderinger, og evner å fremstille konsepter tydelig og engasjerende, også foran et publikum. Du er i tillegg klar over dine egne begrensninger og ønsker å utvikle deg videre hos oss.  

Har du spørsmål til stillingen? Ta kontakt med Kenneth Dahlgren, +47 41213064 (Aspelin Ramm) eller Johannes Goa Ludvigsen, +47 92080001 (Sweco)  

  

 

Kontaktpersoner

Johannes Goa Ludvigsen
Leder
Telefonnummer: +47 920 80 001

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger