Sommerjobb innen hydrologi!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR jobber systematisk med å kartlegge flomfare mot jernbanen. Vi søker etter deg som tar en utdanning innen hydrologi/geofag og er interessert i å jobbe med vannfaglige problemstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge nedbørfelt til stikkrenner

  Feltarbeid med innmåling av stikkrenner 

  Utføre flomberegninger med ulike metoder (hovedsakelig rasjonale metode og NEVINA)

  Evaluering av værhendelser og verktøyene Halo og Varsom/Xgeo. 

  Arbeidet vil bli utført i grupper på to, med opplæring og veiledning fra Bane NOR sine hydrologer. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du er under utdanning til sivilingeniør/master innen VA, hydrologi, geologi,  naturgeografi eller tilsvarende. Hvor langt du har kommet i studieløpet ditt, og antall og type hydrologifag du har tatt vil bli tillagt vekt. Andre faktorer vi vektlegger er tidligere erfaring med lignende arbeidsoppgaver samt resultater fra utdanningen din .

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som er selvstendig og nøyaktig, og med gode samarbeidsevner. For å være effektiv i jobben søker vi deg som er analytisk og raskt tilegner deg ny informasjon. Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskap i Excel.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%. Kontorsted vil være Oslo eller Trondheim. Skriv i søknaden hva som er ønsket arbeidssted.

  For å bli vurdert som søker må du ha lagt ved elektronisk kopi av vitnemål ditt fra høyere utdanning, i tillegg til å ha registrert CV og søknad i rekrutteringssystemet vårt.

Kontaktpersoner

Geir Vatne
Seksjonsleder Teknisk avdeling
E-postadresse: geir.vatne@banenor.no
Telefonnummer: 90849805
Marianne Myhre Odberg
Telefonnummer: 90779957

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon