Sommerstudent innen byutvikling, arkitektur- og ingeniørfag

Stillingsbeskrivelse

Sirkulærbyen - et sommerstudentprosjekt 

Hvert år arrangerer Sweco og eiendomsutvikler Aspelin Ramm et felles sommerstudentprosjekt. I løpet av sommeren får en håndplukket gruppe studenter innenfor byutvikling, arkitektur- og ingeniørfag bryne seg på en nytenkende og aktuell oppgave, med tett oppfølging av utvalgte fageksperter. Til slutt er det presentasjon for ledergruppene i Aspelin Ramm og Sweco, pluss utvalgte journalister og representanter fra kommunen.

Temaet for årets sommerstudentprosjekt er Sirkulærbyen. Vi spør: Hvordan kan et område midt i byen bli sirkulært, med alt fra energi og materialbruk, til produksjon, varer og bymessige tilbud?

Arbeidet med oppgaven vil typisk omhandle temaene: 

 • Sirkulærøkonomi i praksis
 • Materialbruk, gjenbruk og transformasjon
 • Fleksible bygg og endringer over tid
 • Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) og synergier mellom ulike funksjoner 
 • Avfall som ressurs
 • Delingsøkonomi i bolig/næring/byrom

Vi ser for oss at studentgruppen dekker ulike fagområder, som for eksempel: 

 • Arkitektur    
 • Landskapsarkitektur 
 • Bygningsfysikk
 • Byutvikling   
 • Samfunn og økonomi
 • Bærekraftig materialbruk 
 • Energi
 • Nullutslippsnabolag
 • Overvannshåndtering 

For å trives med oppgaven må du være glad i å samarbeide, jobbe tverrfaglig, utvikle nye ideer og bygge videre på andres. Du er en som tar ansvar og får ting til å skje, og du holder humøret oppe i krevende situasjoner. I tillegg er du ryddig og kvalitetsbevisst, gjør grundige og rasjonelle vurderinger og evner å fremstille konsepter tydelig. Du er også klar over dine egne begrensninger og vil gjerne utvikle deg videre. 

Søknader behandles fortløpende. Oppstart for stillingen er uke 25, og det er tre ukers sommerferie i uke 28-30. Du trenger ikke å laste opp et søknadsbrev, vi er mer interesserte i hva du svarer på spørsmålene i søknadsskjemaet.

Tar du utfordringen? 

Kontaktpersoner

Julie Irgens
Kommunikasjonsrådgiver
E-postadresse: julie.irgens@sweco.no
Telefonnummer: +4796758669

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger