Sommerjobb på Follobaneprosjektet 2018

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er et av landets største samferdselsprosjekt.

Follobaneprosjektet er svært omfattende. Mange ulike arbeidsoperasjoner skal utføres samtidig, tidsfrister skal holdes og prosjektet byr på spennende utfordringer innen ledelse og logistikk. Et slikt storskalaprosjekt vil i byggeperioden påvirke mennesker, natur og miljø. Det vil sommeren 2018 være aktuelt å ta inn ambisiøse og nysgjerrige studenter i flere deler av vår organisasjon. Hos oss vil du få en smak på hva det innebærer å jobbe i et helt spesielt og samfunnsnyttig prosjekt.

Aktuelle lokasjoner er Oslo, Åsland og Ski (Kvakestad).

Åsland er for øvrig Follobanens store rigg- og anleggsområde mellom Oslo og Ski, ved E6 sør for Oslo. Fra Åsland borer to tunnelboremaskiner de to løpene mot Ski, mens to andre borer nordover mot Oslo. Her er det også produksjon av betongelementer til tunnelen. Buss er satt opp mellom Oslo S og Åsland.

Arbeidsoppgaver
  • Stikkord for Follobaneprosjektet er tunnel, betong, stein - masse stein, jernbaneteknikk, sikkerhet, miljø, byggeledelse, planlegging, kontrakt, grunnerverv, kommunikasjon, tverrfaglighet, samarbeid m.m. Har du fagbakgrunn og interesse innen noe av dette, er du kanskje den vi ser etter.
  • Det kan være enda flere muligheter hos oss. Skriv i søknaden hva du kunne tenke deg å jobbe med og kom gjerne med alternativer. Skriv også inn hvilket tidsrom du kunne tenke deg å jobbe og evt. preferanser for arbeidssted.
Ønskede kvalifikasjoner
  • Relevant høyere utdanning (høgskole/universitet). Du bør være 3-5 års student
  • Ønskelig med god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på engelsk og norsk
Personlige egenskaper
  • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du er nysgjerrig, "på" og omgjengelig.
  • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier, som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
  • Spennende og lærerike arbeidsoppgaver i Norges største jernbaneprosjekt
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Ved behov, betalt strekningsbillett med NSBs tog mellom bosted og arbeidssted
  • Ved avsluttet 1. eller 2. studieår (bachelorgrad-studie eller gjennomgående mastergrad-studie) er lønnen for tiden 180 kr. pr. time. Ved oppnådd bachelorgrad eller avsluttet 3. eller 4. studieår, mastergrad-studie, er lønnen 185 kr. pr. time.

Kontaktpersoner

Thomas Birkelund
Telefonnummer: Tlf. 991 03 390

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon