Sommerjobb - naturkartlegging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har flere store oppdrag innenfor naturkartlegging og konsekvensutredninger. Vi har de siste feltsesongene blandt annet gjennomført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet I flere områder. Vi utfører også artskartlegging og naturtypekartlegging i forbindelse med store utbyggingssaker. Vi trenger å styrke vårt faste team  med 2-4 sommerstudenter i feltsesongen 2022 (mai - september). Oppstarttidspunkt og arbeidsomfang tilpasses etter avtale. Arbeidssted vil hovedsaklig være feltbasert, men med noen kontordager ved vårt kontor på Kjørbo i Sandvika.

Les mer om hvordan det er å være sommerstudent i Norconsult her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---student/

Vi ønsker sommerstudenter som kan bistå med:

 • Naturtypekartlegging

 • Øvrig naturkartleggingsarbeid

 • Utarbeidelse av rapporter, verdivurderinger og konsekvensutredninger

Du vil jobbe i team sammen med en av våre faste rådgivere. Det meste av arbeidet vil bestå av feltregistreringer knyttet til naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks og artskartlegging i ulike deler av landet. Det vil bli gitt felles opplæring i forkant av feltregistreringer. Det kan også bli aktuelt å bistå i øvrig naturkartleggingsarbeid og utarbeidelse av konsekvensutredninger

For oss er det viktig at du:

 • Er bachelor- eller masterstudent innenfor biologi/økologi, naturforvaltning

 • Har god kompetanse på arter, særlig innenfor karplanter, men gjerne også på mose, sopp og lav

 • Har dokumentert kompetanse på NiN-kartlegging, minstekrav er deltakelse på todagers teorikurs i UiO-regi. Det er en fordel med praktisk NiN-kartleggings-erfaring fra tidligere

 • Har god kjennskap til rødlistede og fremmede arter

 • Har god evne til selvstendig arbeid

 • Er i god fysisk form

 • Har gode samarbeidsevner

 • Førerkort klasse B er en fordel

Som sommerstudent hos oss får du:

 • God opplæring og tett oppfølging

 • Mulighet for faglig utvikling

 • Hyggelige og kunnskapsrike kollegaer

 • Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

 • Sommerstudentdag i Sandvika

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Sylvia Pal Stolsmo
Rådgiver
Telefonnummer: +47 948 46 202

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger