Sommerjobb - naturkartlegging

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har flere store oppdrag innenfor naturkartlegging og konsekvensutredninger. Vi har de siste feltsesongene blandt annet gjennomført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet I flere områder. Vi utfører også artskartlegging og naturtypekartlegging i forbindelse med store utbyggingssaker. Vi trenger å styrke vårt faste team  med 2-4 sommerstudenter i feltsesongen 2019.

Vi ønsker sommerstudenter som kan bistå med:

 •  NiN-kartlegging
 • Øvrig naturkartleggingsarbeid
 • Utarbeidelse av rapporter, verdivurderinger og konsekvensutredninger

Du vil jobbe i team sammen med en av våre faste rådgivere. Det meste av arbeidet vil bestå av feltregistreringer i ulike naturtyper og i ulike deler av landet. Det vil bli gitt kort felles opplæring i forkant av feltregistreringer.

For oss er det viktig at du:

 • Har bachelor- eller masterstudent innenfor biologi/økologi, naturforvaltning
 • Har god kompetanse på arter, særlig innenfor karplanter
 • Har dokumentert kompetanse på NiN-kartlegging, minstekrav er deltakelse på todagers teorikurs i UiO-regi
 • Har god evne til selvstendig arbeid
 • Er i god fysisk form
 • Har gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B er en fordel

Som sommerstudent hos oss får du:

 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging
 • Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Torbjørn Kornstad
Rådgiver
Telefonnummer: 90733123

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger