Sommerjobb modellering, visualisering, big data og mobilapp

Stillingsbeskrivelse

ERTMS (European Rail Traffic Management System) er et europeisk initiativ for å forbedre
togtrafikk på tvers av landegrensene i EU, øke interoperabilitet og skape et standardisert
europeisk system for togkontroll og styringssystem.

Østfoldbanens østre linje, er 78,9 kilometer lang fra Ski til Sarpsborg. Banen går
gjennom indre Østfold via Askim, Mysen og Rakkestad og har i Sarpsborg forbindelsesspor
direkte videre mot Halden. Østfoldbanens østre linje er Bane NORs erfaringsstrekning for
det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS. Banen ble satt i drift 31.8.15 som landets
første med det nye systemet.

 Varighet på sommerjobben kan være opp til 3 måneder. Vi er fleksible på oppstart- og sluttdato. 

Arbeidsoppgaver

 • I forbindelse med feilretting og feilsøking av ERTMS på Østfoldbanens østre linje brukes loggdata fra forskjellige systemer for å få et bilde av scenarioer i det feilen inntraff. Når nye hendelser inntreffer hentes disse loggene automatisk fra de forskjellige plattformene og analyseres manuelt av systemekspertene. I tillegg kan data sniffet fra grensesnittene mellom kjernenodene i ERTMS systemet brukes sammen med de forskjellige loggene.

  • modellering av togstrekning
  • bearbeidelse av importert logg/data og lagring i database
  • korrelasjon av data fra forskjellige kilder/systemer, for eksempel togposisjon, hendelser og alarmer osv.
  • visualisering av tog og hendelser ved bruk av logg/data
  • rapportering av trender og statistikk
  • utvikling av en mobilapp for verktøyet 

Ønskede kvalifikasjoner

  • bachelor eller minst 3 år inn i en masterutdannelse (eller kan kompensere med erfaring)
  • programmering (kan vise til tidligere prosjekter back-end eller/og front-end)
  • mobilapputvikling
  • geomatikk
  • skript og parsing av rådata
  • erfaring med videreutvikling av eksisterende programmer (Java, Python, webservces, IP/nettverk, Elastic stack DB, Linux osv.) 

Personlige egenskaper

  • strukturert
  • selvstendig
  • analytisk
  • flink til å tenke utenfor boksen
  • komme med nye løsninger på vanskelige problemstillinger 
  • det er forventet at du kan drive utviklingen på egenhånd med assistanse fra Bane NORs ingeniører 

Vi tilbyr

  • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
  • fleksibel arbeidstid 

Kontaktpersoner

Gaute Elvenes
Telefonnummer: 47904011

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon