Sommerjobb i Statens vegvesen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Er du student og ønsker sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Hvert år tilbyr Statens vegvesen sommerjobb til rundt 200 studenter over hele landet.

Vi prioriterer deg som er på 1.-4. året og studerer fag som er relevante for veisektoren, spesielt studier relatert til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vei.

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for studiene. Sommerjobb i Statens vegvesen gir deg erfaring fra en svært viktig aktør innen samferdselssektoren.

Les mer om sommerjobb i Statens vegvesen

Generell informasjon

Tiltredelse: Etter avtale

Hvor: Hele landet, du spesifiserer ønsket arbeidssted i søknaden din.

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Har du spørsmål ifm utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge 

Kontaktpersoner

kundeservice hos Jobbnorge
Telefonnummer: 75 54 22 20

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger