Sommerjobb hos Nye Veier, Prosjekt E6 Trøndelag

Stillingsbeskrivelse

NYE VEIER AS

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire

utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av femten veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2020.

Nye Veier AS skal planlegge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier i Norge. Selskapet og prosjektet i Trøndelag har en portefølje på 130 km E6 til ca. 30 mrd. kroner hvorav prosjekter til 16 mrd. kroner har anleggsstart 2020.

Ansvar og arbeidsbeskrivelse:

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som studerer fag som er aktuelle for området. Nye Veier vil kunne tilby oppgaver som er relevante for studiene, men oppgavene vil også variere avhengig av prosjekter og hva som må løses.

Utdannelse og fagområder:

Pågående høyere utdannelse, fortrinnsvis masternivå, men dette er ikke er krav.

Studenter med fagretning innen industriell og/eller samfunnsøkonomi, analyse, risikostyring, samfunnsansvar, HMS og innovasjon oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

Du må ha en operativ og serviceinnstilt profil med utpreget samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende og med et ønske om å lære. Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Du må også kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil få muligheten til å utvikle deg selv og ta del Nye Veiers egen bedriftskultur hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid, nytenkning og vil gi deg muligheten til lære av noen av de fremste innen bransjen. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, innskuddspensjon, gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:

Experis AS samarbeider med Nye Veier i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av dem. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 29 februar 2020

Arbeidssted: Prosjektkontor, E6 Trøndelag

Tiltredelse: Sommeren 2020 og etter avtale

Kontraktsform: Sommerjobb, fulltid

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02