Sommerjobb hos Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 2018

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tilbyr mulighet for sommerjobb for deg som er i ferd med å fullføre en høyere utdanning innen geologi/ingeniørgeologi, og du bør ha forutsetninger for å sette deg inn i problemstillinger knyttet spesielt til oppfølging av grunnundersøkelser, som f.eks logging av borekjerner.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

 

Arbeidsoppgaver

Noen av arbeidsoppgavene vi ser for oss er følgende:

 •  Oppfølging og dokumentasjon av grunnundersøkelser
 • Informasjonsinnhenting og systematisering av data i rapporter
 •  Fysisk kartlegging/feltarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bakgrunn innen geologi/ingeniørgeologi, 3. klasse og opp.
 • Hvor langt du har kommet i studieløpet ditt vil bli tillagt vekt.

 

Andre faktorer vi vektlegger er:

 • Tidligere erfaring med lignende arbeidsoppgaver
 • Tidligere erfaring fra samferdselssektoren
 • Resultater fra utdanningen din

 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du er nysgjerrig, engasjert og omgjengelig. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
 • Vi søker etter deg som er interessert i å utvikle deg i en samfunns- og transportfaglig retning. For å være effektiv i jobben er det nødvendig at du er analytisk og raskt tilegner deg ny informasjon. Det er en fordel om du er interessert i å jobbe i store organisasjoner og vant til å knytte nettverk.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og lærerike arbeidsoppgaver i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Ved behov, betalt strekningsbillett med NSBs tog mellom bosted og arbeidssted
 • Ved oppnådd bachelorgrad eller avsluttet 3. eller 4. studieår mastergrad-studie er timelønnen 185 kr. pr. time
 • For å bli vurdert som søker må du ha lagt ved elektronisk kopi av vitnemål ditt fra høyere utdanning, i tillegg til å ha registrert CV og søknad i rekrutteringssystemet vårt.

Kontaktpersoner

Linn Braathen Simonsen
E-postadresse: simline@banenor.no
Telefonnummer: 920 57 029
Lise Backer
E-postadresse: lise.backer@banenor.no
Telefonnummer: 905 54 403

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon