Sommerjobb 2023

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Er du student og ønsker sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Hvert år tilbyr Statens vegvesen sommerjobb til studenter over hele landet.

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for studiene. Sommerjobb i Statens vegvesen gir deg erfaring fra en svært viktig aktør innen samferdselssektoren.

Tiltredelse skjer etter avtale. 

Kvalifikasjoner

Vi prioriterer kandidater på 1.-4. året, som studerer relevante fag for planlegging og forvaltning av veg og transport, bygging, drift og vedlikehold av veger, samt IT, økonomi og rettsvitenskap. 

Vi tilbyr:
  • fadderordning
  • godt arbeidsmiljø
  • spennende arbeidsoppgaver
  • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.  Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For mer informasjon om sommerjobb i Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/om-oss/jobb/sommerjobb/

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål, attester og CV. 

Har du spørsmål ifm utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger