Sommerjobb 2022

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb.

Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Hos oss vil du få faglige relevante arbeidsoppgaver, og muligheten til å bli kjent med en kunnskapsrik organisasjon. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeide underlag for en cybersikkerhets-strategi for Reguleringsmyndigheten for Energi (RME).
  • Registrering av konsesjonsvilkår i database, for å få visualisert i kart
  • Kontroll av kvalitet av historiske hendelser, SoilFlow modellering og statistiske analyser til bruk i den nye Klimaservicesenter rapporten
  • Bistå seksjonen med IKT løsninger (power BI) for rapporter og rammeverk for nettsider
  • Lage en database for fjernvarme i Norge, ved bruk av excel. Tegnet inn konsesjonsgrenser for fjernvarme i programmet ArcGIS.
  • Teknisk bistand til felthydrologene. Bistå i testing av ny IoT-løsning for saltmåling, vedlikeholde instrumentering på grønne tak, bygge intrumenteringsløsninger, forefallende teknisk hydrometriarbeid av annen art.

Ønskede kvalifikasjoner

NVE prioriterer sommerjobb til studenter som tar relevant utdanning i forhold til fag og ansvarsområder. Vi rekrutterer fra mange ulike studieretninger, hovedsakelig innen tekniske fag /realfag, natur og miljøfag, IKT, jus og samfunns og økonomifag.

Alle henvendelser som har kommet inn til NVE innen søknadsfristen vil bli behandlet. En samlet oversikt over søkere og deres kompetanse sendes til fagavdelingene med spørsmål om de har behov for, og mulighet til å ta inn sommervikarer. De respektive fagavdelinger og regionkontor vil ta kontakt med aktuelle kandidater direkte.

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Kontaktpersoner

Christina Wachter
Seniorrådgiver HR
Telefonnummer: +47 920 65 215
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 413 32 165

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger