Sommerjobb 2020

Stillingsbeskrivelse

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb!

Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb.

Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Dette er noen av oppgavene som tidligere sommerstudenter har jobbet med:

  • Kvalititetssikring av dambruddsbølgeberegninger og stadfesting av dammer og vannveier i databasen ArcGis
  • Analysering av data fra regulerkraftmarkedet i Python med hovedfokus på å undersøke fleksibiliteten i det norske kraftsystemet
  • Digitalisering av informasjon fra konsesjonssaker
  • Videreutvikling av algoritmer for terrengklassifisering av snøskred
  • Deltakelse på befaringer
  • Registrering av historiske data om vannkraft
  • Henting av data, scripting og testing av modell

Kvalifikasjoner

NVE prioriterer sommerjobb til studenter som tar relevant utdanning i forhold til fag- og ansvarsområder. Vi rekrutterer fra mange ulike studieretninger, hovedsakelig innen tekniske fag /realfag, natur- og miljøfag, IKT, jus og samfunns- og økonomifag.

Praktisk informasjon

Alle henvendelser som har kommet inn til NVE innen søknadsfristen vil bli behandlet. 

En samlet oversikt over søkere og deres kompetanse sendes til fagavdelingene med spørsmål om de har behov for, og mulighet til å ta inn sommerhjelp. De respektive fagavdelinger og regionkontor vil ta kontakt med aktuelle kandidater direkte.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Vibeke Ingebrigtsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger