Sommerjobb 2020 i Statens vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Er du student og ønsker sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Hvert år tilbyr Statens vegvesen sommerjobb til studenter over hele landet.

Vi prioriterer kandidater på 1.-4. året, som studerer relevante fag for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veger, samt IT og rettsvitenskap: 

 • Planlegging - landskap og areal
 • Utbygging
 • Konstruksjon
 • Klima og miljø
 • Elektro
 • Geofag
 • Geomatikk
 • Eiendom, grunnerverv og landmåling
 • Samfunnsutvikling og -analyse
 • IT
 • Rettsvitenskap

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for studiene. Sommerjobb i Statens vegvesen gir deg erfaring fra en svært viktig aktør innen samferdselssektoren.

Les mer om sommerjobb i Statens vegvesen

Generell informasjon

Tiltredelse: Etter avtale

Hvor: Hele landet, du spesifiserer ønsket arbeidssted i søknaden din.

Har du spørsmål ifm utfyllingen av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger