Sommerjobb 2019 hos Nye Veier, hovedkontor Kristiansand ?

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2019.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som studerer fag som er relevante for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veier. Nye Veier vil kunne tilby oppgaver som er relevante for studiene, men oppgavene vil også variere avhengig av prosjektet og hva som må løses.

Utdannelse/Kompetanse/Fagområder:

Pågående høyere utdannelse, fortrinnsvis masternivå, men dette er ikke er krav.

Vi ønsker gjerne kandidater med utdannelsesløp innen de tradisjonelle vei fagene som veg, bru, tunnel, geologi og elektro. I tillegg er det høyst aktuelt med studenter som interesserer seg for og har kompetanse innen BIM, digitalisering og prosjektstyring. Studenter, gjerne med et juridisk studieløp innen HMSK, med interesse for relevant regelverk er meget aktuelle.

Studenter med fagretning innen industriell og/eller samfunnsøkonomi, analyse og innovasjon oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Motivert for å arbeide og lære i en dynamisk byggherreorganisasjon
  • Være proaktiv og ha evne til å ta initiativ
  • Analytisk, strukturert og målrettet
  • Høy integritet ansvarsfull og selvstendig

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no. Det er sterkt ønskelig med en søknadstekst som beskriver hvorfor akkurat du søker.

 

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr konsulenttjenester og rekruttering innen fagområdene engineering, IT og økonomi/finance.

 

 

 

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +948 57 202
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 948 57 202